Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Rozlúčka Hruštičiek so škôlkou

Hruštičky vedia, že raz v jeseni, sa všetko premení. A budú stáť v školskej predsieni už ako žiačka, žiak. A preto sa lúčili s našou MŠ.

Rozlúčka predškolákov

Slovami detí : Lúčime sa hračky známe, už odtiaľto odchádzame, lebo veľká škola čaká, na každého predškoláka!

Naša práca na doma 2

Aj tento týždeň sme pre našich zvedavých ovocníčkov vytvorili veľa užitočných pomôcok k výučbe a veľmi sa tešíme na čas, keď ich spoločne využijeme!

Naša práca na doma

Takto vyzerajú prvé výsledky našej práce na doma. Tvoríme pomôcky, vytvárame metodické listy, študujeme odbornú literatúru … Vaše pani učiteľky, ktoré na Vás stále myslia …  

Aktuality

Deň na kolesách

Kolobežka rýchlo bežká….Deti z MŠ Komenskáho týždeň detskej radosti ukončili pretekmi na kolobežkách,bicykloch a odrážadlách.

Plavecký výcvik

Deti z triedy Hrozienok úspešne zvládli plavecký výcvik a boli odmenené „Mokrým vysvedčením“ a sladkou odmenou.

Pozvánka

Pozývame všetkých rodičov na prezentáciu  hudobno – speváckeho súboru Sedmokráska a pohybového krúžku zumba. Kedy: 11.6.2014  /streda/o 15,30 hodine Kde: MŠ Vsetínska, pavilón A prízemie trieda – jahôdková

Deň detí

Dneska je deň detí, slniečko nám svieti, na stole nám koláč vonia, na lúke nám zvonky zvonia. Dobre nám je, veru tak nech  je všetkým deťom tak!

Adaptačný deň

„Všetci sme tu kamaráti a všetci sa máme radi“

Deň rodiny

Čo je domov, kto to vie? Kto mi na to odpovie? Môj vankúšik v postieľke, sladký hrášok v polievke. …..

Deň matiek jahôdok

Mama je hniezdo a ja jej vtáča, Mama je cesta po ktorej kráčam… Takéto slova venované mamkám zazneli v jahôdkovej triede 14.mája, kedy deti poďakovali svojim mamkám za ich starostlivosť spôsobom im…

Exkurzia v Dome mešťanostu

Deti z Citrónikovej triedy  navštívili Dom ľubovnianskeho mešťana a Výstavu detských prác v Provinčnom dome v Starej Ľubovni. Radosť a zážitky vyrozprávali svojim kamarátom a rodičom.

Deň matiek citróniky

Mamičke Mamička moja, rada ťa mám, srdiečko z lásky celé ti dám. Aj tieto slová zazneli v triede citrónikov.

Zabudnutý plamienok

Poznatky o živej a neživej prírode si deti z jahôdkovej triedy osvojovali aj prostredníctvom dramatizácie príbehu „ O zabudnutom plamienku“

Divadelné a hudobné predstavenia

V najbližších májových dňoch nás opäť potešia rozprávkové vystúpenia divadla Cililing z rozprávkou Mlynček meľ. Kedy: 7.5.2014 o 9,15 hodine Kde: MŠ Vsetínska Vstupné: 1€ Hudobná rozprávka uja Ľuba o…

Snehová kráľovna

Predškoláci s MŠ na Vsetínskej ul. sa zúčastnia divadelného predstavenia: Snehová kráľovná. Kedy: 16.5.2014 o 10,00 hodine Kde: divadlo Jonáša Záborského v Prešove

Deň matiek – pozvánka

Pozývame všetky mamičky na triedne besiedky pri príležitosti Dňa matiek: Kedy: 9.5.2014 o 15,00 hodine Kde: trieda čerešničiek Kedy: 12.5.2014 o 15,30 hodine Kde: trieda banánikov Kedy: 12.5.2015 o 15,15…

Deň Zeme

Deti z materskej školy Komenského si pripomenuli Deň Zeme skrášľovaním a upratovaním školského dvora.

Exkurzia

Deti z triedy HROZIENOK sa oboznámili s prácou policajtov, záchranárov a požiarnikov a vyskúšali si ich náročnú prácu.

Tvorivé dielne

Šiby-ryby, šiby-ryby, môj korbáčik nemá chyby, ešte vody trošíčka, daj vajíčko z košíčka.

Karneval Vsetínska

Fašiangy, Turíce karneval ide, kto nemá masku, nešťastný bude. Ja nemám, ja nemám ach beda, beda, urobiť masku mi ešte treba. Ale deti v našej MŠ neboli nešťastné, pretože v deň karnevalu…

Saunovanie

V teplom domci sedíme pekne sa tu potíme….

Výlet do Planetária

Hviezdna rodinka. Len čo sa zotmie, na nebi, zažiari mesiačik. Kto je to? Všetci vidia ho, no nepozná ho nik. Takto sa deti našej MŠ oboznámili s hviezdnou rodinkou v planetáriu…

Veselé tvorenie

Poďte deti poďte sem rozprávku Vám rozpoviem! Maľovali sme tvorili rozprávkové bytosti  a pozrite sa na tú krásu…

Rekonštrukcia MŠ

Po jarných prázdninách, t.j. od 10.3.2014 všetky triedy materskej školy už budú fungovať vo svojich pavilónoch. Všetky vnútorné priestory tried už budú zrekonštruované. Následne bude prebiehať vonkajšie zateplenie budovy.

Rozprávkový karneval

Princeznička, žabka, kráľ tešia sa na „KARNEVAL“ Je tu, je tu karneval, detský karneval, hádaj kto je kráľovná a kto kráľ!

Snehuliakovo

Deti z MŠ Komenského využili jedinečnú príležitosť napadnutého snehu a  stihli postaviť rodinu Snehuliakov.

Rekonštrukcia MŠ

Práce počas rekonštrukcie 04.02.2014 (utorok) – deti z pavilónu B poschodie (hruštičky) sa presťahujú do triedy C poschodie 05.02.2014 (streda) – deti z pavilónu B poschodie (jabĺčka) sa presťahujú do triedy A poschodie…

Návšteva I. ročníka

Pred zápisom do ZŠ naše deti navštívili žiakov 1. ročníka  ZŠ, aby sa dozvedeli, čo všetko prváci už vedia a hlavne nebáli sa zápisu. Vyskúšali si školské lavice  a takto sa tešili…

Zimná olympiáda

Je tu zima, zimička, mráz nás štípe na líčka. Nás to ale neodradí od zimnej športovej olympiády.

Hore brehom dolu brehom

„Hurá,hurá ideme sánkovať sa budeme!  “ kričali deti a na sánkovačku s rodičmi sa veľmi tešili.

Návšteva prvákov

Deti z triedy Hrozienok navštívili prvákov a vyskúšali si aké je to byť prvákom. Posedeli si v laviciach, odpovedali pri tabuli a navzájom si vymenili vlastnoručne vyrobené darčeky.

Zápis do materskej školy

Riaditeľstvo MŠ na Vsetínskej ul. 36, Stará Ľubovňa, oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na Vsetínskej ul. a elokovaných tried na Komenského ul. Stará Ľubovňa na…

Rekonštrukcia MŠ

Práce počas rekonštrukcie 07.01. 2013 – deti z pavilónu C sa presťahujú do svojich tried od 08. 01. 2013 (streda) – rekonštrukcia – pavilón A – deti z pavilónu A budú presťahované…

Mikuláš

Mikuláš prišiel aj k nám do materskej školy. Doniesol každému balíček aj hračky pod stromček. My sme mu za to zaspievali a zarecitovali.

Vianočná besiedka

Koľko krásy! Koľko svetla!.Hviezdička sem jasná zlietla. Na konárky prebohato, nasypala striebro, zlato. V tichej kráse toľko žiary, že ju máme v srdci, v tvári. A v úprimnej žičlivosti prežívame…

Betlehem

Najkrajšie predvianočné obdobie nám priblíži bábkové divadlo Babadlo z Prešova, ktoré pre nás pripravilo bábkovú hru „Betlehem“. Kedy: 11.12.2013 o 10,15 hodine Kde: MŠ na Vsetínskej ul. Vstupné: 1 €

Vianočné besiedky

Pozývame našich rodičov na Vianočné besiedky z týchto tried: Kedy: 9.12.2013 o 15,15 hodine Kde: trieda banánikov, pavilón B4 Kedy: 12.12.2013 o 15,15 hodine Kde: trieda citrónikov, pavilón B4 Kedy:…

Návšteva na polícii

Ako a kde pracujú policajti sa detí oboznámili pri návšteve polície.

Zeleninové a ovocné šťavy

Ako chutia zeleninové a ovocné šťavy si detí mali možnosť ochutnať pri spoločnom odšťavovaní.

Jahôdky u záchranárov

Posledný novembrový deň pre deti z jahôdkovej triedy bol tak trochu  neobyčajný. Vybrali sa na exkurziu k záchranárom, kde zážitkovou formou získali poznatky o práci záchranárov. Najviac sa tešili, keď ich ujo záchranár povozil…

Vitaj dedko babička

Privítali sme všetkých dedkov a babičky v našej materskej škole, pozdravili sme ich básničkami, pesničkami a obdarili darčekmi. Nejednému dedkovi a babke vypadla aj slzička z oka.

Na križovatke

Pozor deti, pozor deti, semafor pred nami svieti. Púšťa iba na zelenú Počkajme kým zasvieti.

Citróniky v telocvični

Veľká miestnosť s rebrinami tá sa nám vždy páči. Cvičiť v nej a športovať budeme až ako prváci.

Medovníkový domček

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v spolupráci s ujom Ľubom, ktorý pre nás pripravil hudobnú rozprávku: Medovníkový domček. Kedy: 13.11.2013 o 9,30 hodine Kde: MŠ Vsetínska Vstupné: 1 €

Rozlúčka s jeseňou

Postmoderné výtvarné umenie – LAND ART si vyskúšali aj deti z banánikovej triedy v aktivite : Rozlúčka s jeseňou.

Hurá detí, šarkan letí

Deti z jahôdkovej triedy opäť mali veľkú radosť z jednej peknej akcie. Už od rána usilovne pracovali pri zhotovovaní šarkanov, ktorých počas pobytu vonku na športovom ihrisku púšťali. Počasie nám prialo a šanteniu…

Vitamínový deň

Bystrí, zdraví vždy byť chceme, jabĺčko i hrušku zjeme. Vitamínov veľa majú, choroby nás obchádzajú. Aj o deťoch  z jahôdkovej triedy je známe, že vitamíny radi majú a preto ich choroby obchádzajú. Aby boli…

Tvoríme v prírode

Deti z triedy Hrozienok sa oboznámili s umeleckým smerom Land – Art. Jesenné lístie im poslúžilo ako výborný tvorivý materiál.

Tvorivé dielne

Deti z triedy Hrozienok nás presvedčili, že majú veľmi šikovné ručičky a spolu s mamičkami vytvorili pekné jesenné dekorácie.

Ovocný deň

Bystrí, zdraví vždy byť chceme, jablká i hrušky zjeme. Mrkvička tá chutí stále, vitamíny  zdravé máme.

Úcta k starším

Deti z citrónikovej triedy na Vsetínskej ul. pozývajú svojich  starých rodičov na spoločnú besiedku pri príležitosti Úcty k starším. Kedy: 21.10.2013 o 15,15 hodine Kde: trieda citrónikov  pavilón C6

Dopravné ihrisko

Je to veru istá vec, každý z nás je športovec. Na trojkolkách jazdíme si isto, po ihrisku pre cyklistov. Dnes už veľmi dobre vieme, že bez prilby a bezpečnostnej vesty sa nepohneme.

Výtvory z gaštanov citrónikov

Padajú  listy,  jablká, zrelé gaštany, jeden z nich vo vrecku už mám schovaný. S mamičkou sme nazbierali gaštanov päť, gaštanové výtvory spravili sme hneď.

Dopravné ihrisko

Deti z triedy hrozienok sa naučili dopravné predpisy na prenosnom dopravnom ihrisku pod dozorom dopravákov.

Jesenná vychádzka do prírody

V posledný septembrový deň sa deti s jahôdkovej triedy vybrali do blízkej prírody na vychádzku.  Cestou obdivovali krásy jesennej prírody a zároveň nazbierali jesenné plody, ktorými spestrili jesenný kútik v triede.

Zber jesenných plodov

Zaklopala na vrátka jeseň pani bohatá – o tom sa presvedčili deti z triedy Hrozienok keď sa vybrali na vychádzku do okolia nazbierať jesenné plody.

Branná vychádzka

Citróniky tí sa majú na brannej vychádzke s ďalekohľadom pozerajú

Pečenie ovocného koláča

Jabĺčka sme nastrúhali, orechy zas namleli, Vajíčka sme vyšľahali, cukrom múkou zasypali. V rúre sme ho piekli, na tanieri jedli. Taký koláč jablčník, neupečie veru nik.

Dopravná výchova

V spolupráci s políciou sa prakticky oboznámime so správaním sa na ulici prostredníctvom prenosného dopravného ihriska. Kedy: 10.10.2013 o 10,00 hodine  

O psíčkovi a mačičke

Bábkové divadlo Babadlo z Prešova pre nás pripravilo rozprávku O psíčkovi a mačičke na ktorú sa všetci veľmi tešíme. Kedy: 8.10.2013 o 9,00 hodine Kde: MŠ Vsetínska Vstupné: 1,10 €

Vynovená stránka

Nový školský rok začíname s novou stránkou. Dúfame, že sa Vám stránka bude páčiť a nájdete si v nej všetko, čo sa o materskej škole chcete dozvedieť. Ak by ste…

Pani učiteľkám z vďaky

Nie je to tak dávno, čo sa jeden maličký chlapček vybral prvýkrát za dobrodružstvom spoznať nových kamarátov a objaviť nové hry do neďalekej škôlky. Pustiť mu ruku a odísť do…

Rozlúčka s predškolákmi 2013

V našej škôlke počuť hlas, že nadišiel taký čas, čo nám dáva do rúčky milý kvietok rozlúčky. Zbohom pani učiteľky vyrástli sme už sme veľkí. Zbohom všetky naše hračky, odletíme…

Nestwille – Park

Všetci sme sa tešili z krásneho výletu v Nestwille -Parku z pekného počasia a usmiatych očí našich detí. Fotogalériu z výletu si môžete pozrieť tu.

Ochutené mlieko

Deti  materskej školy ochutnali príchute do mlieka, ktoré dostali sponzorsky. Mliečko im chutilo a dostali aj pekné omaľovanky.

Športom k zdraviu

Keď sa konečne usmialo slniečko, dlhoočakávaný výlet na športové ihrisko ku ZŠ na Komenského ulici sa mohol uskutočniť. Deti z jahôdkovej a bananíkovej triedy si do sýtosti zašportovali a energiu si doplnili  pripravenými…

Turistická vychádzka

‚Holá, holá slnko volá‘ – konečne svieti, tak sme si vyšli na dlhšiu vychádzku ku rieke Poprad a vytešili sme sa z počasia aj z krásnej prírody.

Janko Hraško

V záverečný deň týždňa radosti k nám zavítali deti zo ZŠ v Novej Ľubovni a predstavili sa nám s hraným divadlom ‚Janko Hraško‘. Predviedli sa v krásnych kostýmoch a vystúpením…

Janko Hraško

Z divadelným predstavením sa u nás predstavia deti zo ZŠ v Novej Ľubovni pod názvom Janko Hraško. Kedy: 06.06.2013 o 9,30 hodine Vstupné: 0,50€  Kde:  MŠ Vsetínska

Predplavecký výcvik

Voda, vodička, to je paráda, každý z nás si rád zapláva!Malí plavci si precvičujú skoky do vody dýchanie, ponáranie sa a samozrejme plávanie.

Týždeň radosti

V týždni radosti naše deti zažili veľa prekvapení, hier a zábavy. Jedným z hudobných darčekov , ktoré  venovali deti deťom bolo vystúpenie speváckeho súboru Sedmokráska a deti z čerešníčkovej triedy.

Deň detí 2013

Škôlkari, škôlkari milé deti pozerajte na oblohu ‚slnko svieti‘! Hej škôlkari poďte sem, lebo dnes je veľký deň – MDD.Takto si spievali deti, počas celého dňa plného hier, športových disciplín…

Deň radosti MDD

Dnes je veľký sviatok detí, hajaja,kamarátstvo srdiečka nám pospája.Aj napriek nepriaznivému počasiu všetky deti z našej materskej školy prežili deň plný zábavy, hier a radosti.

Deň vtákov 2013

Sova to je nočný vták, cez deň spí a naopak. Múdra sova veľa vie , na všetko Ti odpovie. Na návštevu do materskej školy prišla sova Tomáš, orol Boris a…

Deň rodiny 2013

Slovo mama, veď to viete, najkrajšie je v celom svete!  Mamky, ockovia, babičky, dedkovia, všetci spoločne sme sa tešili z pekného programu a milého stretnutia v materskej škole.

Kytička pre mamičku

Kytičkou uvitou z piesni, básni, hier a tancov deti z jahôdkovej a citrónikovej triedy pozdravili svoje mamičky a k tomu z lásky pridali aj kvietok , zhotovený za pomoci svojich ockov.

Deň matiek v meste Stará Ľubovňa

Najkrajšie slova, sú mama moja,najkrajšiu pesničku, spievať chcem pre mamičku.Naši malí speváčikovia zo súboru Sedmokráska svojou kytičkou piesni a tancov pozdravili všetky mamičky zo Starej Ľubovne  v kultúrnom dome.

Pre starkých

Máj,máj,máj zelený, pod oblôčkom sadený…..zaspievali sme dedkom a babkám  z klubu dôchodcov, aby sme si s nimi pripomenuli ‚Deň rodiny‘

V lese

Už sme v lese, tu sú stromy….hrali sa deti MŠ, spolu so svojimi kamarátmi zo ZŠ. Besedu s ujom horárom doplnili školáci dramatizáciou ‚Rozprávka z lesa‘. Na záver sme si…

Tvorivé dielne – oteckovia a deti

Deti z  jahôdkovej triedy zhotovovali darčeky pre mamičku nie za pomoci učiteliek , ale za pomoci svojich ockov. Pekným darčekom deti  určite potešia svoje mamičky na slávnostnej besiedke, ktorá sa…

Exkurzia do kníhkupectva

Naši predškoláci z čerešničkovej triedy dňa 26.4.2013 navštívili kníhkupectvo v OD Družba. Deti mali možnosť si poprezerať ponuku detských kníh. Teta predavačka po milom privítaní im porozprávala aké knihy si…

Vychádzka do mesta

Tu žijem tu je moje mesto! To sme si overili na vychádzke v meste Stará Ľubovňa, kde sme sa zastavili pri všetkých dôležitých inštitúciách v meste ( mestský úrad, pošta…

Deň matiek

Z príležitosti Dňa matiek srdečne pozývame naše milé mamičky na triedne besiedky: Trieda: jabĺčka Kedy: 14.05.20130o 15,30 hodine Trieda: jahôdky Kedy: 09.05.2013 o 15,30 hodine Trieda: banániky Kedy: 09.05.2013 o…

Literárne popoludnie s oteckom

Deti z banánikovej triedy sa presvedčili, že čítanie detských rozprávok môže byť zaujímavé aj keď najkrajšie rozprávky čítajú oteckovia.

Deň vody

Ako putovala kvapka Elinka sa deti z banánikovej triedy mali možnosť oboznámiť  prostredníctvom rozprávky  a priamym pozorovaním na vychádzke k rieke Poprad.

Deň zeme

Deti v jahôdkovej triede po celý týždeň za pomoci učiteliek tvorili z odpadového materiálu a zhotovili rôzne predmety živej a neživej prírody, z ktorých vytvárali priestorové formy na tému. „ Čo skrýva naša Zem“.

Deň Zeme 2013

Deti z materskej školy Komenského si pripomenuli ‚Deň Zeme‘ skrášlením školského dvora – vysadením stromčekov. Všetko najlepšie milá naša planéta!

Poďakovanie

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády a tým prispeli k skrášleniu školského dvora.Veľká vďaka. 

Výlet do Planetária

Naši predškoláci  v krásny slnečný deň v apríli absolvovali výlet do Planetária v Prešove. Prostredníctvom rozprávky ‚Martinko a hviezdy‘ prežili výlet k hviezdam.Pri svojom lete spoločne s Martinkom stretávali postupne…

Jarná brigáda

Spoločnou brigádou všetkých rodičov a zamestnancov školy sa chystáme vyčistiť a spríjemniť pre deti náš školský dvor. Kedy: 23.04.2013 od 14,30 hodine Kde: areál MŠ Vsetínska Prosíme rodičov,  aby si…

Jar

Konečne aj do Starej Ľubovne zavítala ‚JAR‘ My malí škôlkari máme z toho radosť.

Saunovanie 2013

Ja som vodníček Sauníček, kamarát všetkých detičiek. V teplom domčeku sa patrí vyhnať bacily raz, dva tri!

Adaptačný program

Pozývame našich novoprijatých malých ovocníčkov na adaptačný program spoločne so svojimi najbližšími.Kedy: 24.04.2013 od 9,30 do 11,00 hod.Kde: MŠ Vsetínska, pavilón A , trieda jabĺčková Kedy: 15.05.2013 od 9,30 do 11,00…

Rozprávkové čítanie

V ramci mesiaca knihy si naše citróniky v spolupráci s rodinou  čítali rozprávky pred spaním. Navštívili aj Ľubovniansku knižnicu, kde sa oboznámili ako zaobchádzať s knihou.

Prevádzka počas Veľkonočných prázdnin

Oznamujeme zákonným zástupcom dieťaťa, že v čase Veľkonočných prázdnin budú v prevádzke:28. 3. 2013 – štvrtok – 3 triedy – pavilón A,B,C – prízemie2.4.2013 – utorok – 1 trieda –  pavilón…

TD – Maľované vajíčko

Už sa blíži, už sa blíži veľkonočný pondelok, už sa vajcia obliekajú do sviatočných košieľok. Takto sa poobliekali vajíčka v triede Maliniek, kde prišli na pomoc šikovné ruky mamičiek a…

O kačičke

Aj v tomto roku privítame medzi nami obľúbené bábkové divadlo spod Spišského hradu, ktoré sa nám predstaví s rozprávkou ‚O kačičke‘ Kedy: 25.03.2013 o 9,00 a 9,45 hodine Kde: MŠ…

Výlet do Planetária

Zmena termínu !!!! Hurá, predškoláci z MŠ na Vsetínskej a Komenského ul. ideme  na výlet do Planetária v Prešove. Kedy: 15.04.2013 odchod autobusom o 8,20. hodine od MŠ na Vsetínskej…

Zátvor materskej školy

Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa Vám oznamuje, že z dôvodu nízkeho počtu detí, ktoré nastúpili do materskej školy počas jarných prázdnin bude materská škola v čase od 19.2.2013 do…