Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Zimné radovánky u Citrónikov

Zapadol kraj bielym snehom, spúšťame sa dolu brehom. Hurá, s vetrom o preteky, mihajú sa čierne smreky, zamihá sa v očiach svet, to je cesta, to je let!

Karneval v našej škôlke

Na známosť sa všetkým dáva, že v našej škôlke sa konala veľká sláva! Obliekli si deti masky veselé, hip-hop, disko, tralala, bola to skvelá zábava. Ak by ste nám neverili,…

Sánkovačka

Hore brehom, dolu brehom, zapadla nám škôlka snehom, my sa ňho tešíme, boby, sane chystáme. Sane, deti, sane, sadneme si na ne, poletíme, poletíme dolu z bystrej stráne.

Fašiangový Karneval

Ktože by dnes v kúte stál, mali sme dnes „Karneval“. Oči, uši, nos aj vlásky, schovali sme pod pekné masky. Deti z MŠ Komenského uplatnili i tohto roku zvyky a…

Oznamy


OZNAM

Vážení rodičia,

podľa avizovaných informácií, by mala MŠ od stredy 3.3.2021 poskytovať prezenčnú výučbu iba pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska. Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne.

Vzhľadom k tomu, že doteraz neboli zverejnené všetky potrebné informácie a formuláre k administrácii týchto pokynov, MŠ bude po zverejnení príslušných formulárov od stredy 3.3.2021 pribežne prijímať potvrdenia od zákonných zástupcov detí.

OZNAM

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujeme, že od 15.2.2021 bude potrebné preukázať sa negatívnym testom jedného z rodičov každých 7 dní. Toto opatrenie má trvať do 19.3.2021. Test predloží rodič pedagogickému zamestnancovi iba k nahliadnutiu, nie je potrebná kópia testu. Ďakujeme.

Vedenie MŠ

čestné vyhlásenie 11a

OZNAM

Milí rodičia!

Máme pre Vás potešujúcu správu! Od pondelka 8.2.2021 sa brány našej materskej školy opäť otvárajú pre všetky deti. Je však potrebné, aby ste v pondelok ráno pri nástupe pedagogickému zamestnancovi predložili kópiu negatívneho testu jedného z rodičov a vypísané čestné vyhlásenie č.11a (platí to aj pre rodičov, ktorých deti doteraz navštevovali MŠ). Deti nie je nutné testovať! Keďže od 8.2.2021 ideme už v normálnom režime, prosíme rodičov, aby v prípade, že sa rozhodnú svoje dieťa nedať do MŠ, aby ho zo stravy odhlásili. V opačnom prípade bude dieťa prihlásené. Zároveň chceme informovať rodičov, ktorých deti v mesiaci január nenavštevovali MŠ, že platby za mesiac január 2021 budú presunuté na február 2021. Za porozumenie ďakujeme.

Vedenie materskej školy

čestné vyhlásenie 11a
 

OZNAM

Vážení rodičia!

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude aj naďalej v období od 1.2.2021 do 5.2.2021 prevádzka MŠ otvorená len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre – zdravotníctvo, polícia, hasiči, zamestnanci úradov a zamestnania, ktoré nie je možné podľa povahy práce vykonávať z domu. Deti z elokovaného pracoviska na Komenského ul. budú aj naďalej umiestnené v MŠ na Vsetínskej ul. v pavilóne A na prízemí. Prosíme rodičov, aby v pondelok ráno odovzdali pedagogickému zamestnancovi kópiu negatívneho testu a Prílohu č. 8/a  (platí pre rodičov detí, ktoré doposiaľ nenastúpili). Za porozumenie ďakujeme.

Vedenie MŠ

Čestné_vyhlásenie

OZNAM

Milí rodičia!

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude  aj naďalej v období od 25.1.2021 do 29.1.2021 prevádzka MŠ otvorená len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre – zdravotníctvo, polícia, hasiči, zamestnanci úradov a zamestnania, ktoré nie je možné podľa povahy práce vykonávať z domu. Deti z elokovaného pracoviska na Komenského ul. budú aj naďalej umiestnené v MŠ na Vsetínskej ul. v pavilóne A na prízemí. Prosíme rodičov, aby v pondelok ráno odovzdali pedagogickému zamestnancovi kópiu negatívneho testu. Prílohu č. 8/a vypĺňať netreba (neplatí pre rodičov detí, ktoré doposiaľ nenastúpili). Ďakujeme.

Vedenie MŠ

Čestné_vyhlásenie

OZNAM

Vážení rodičia!

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude  aj v období od 18.1.2021 do 24.1.2021 prevádzka MŠ otvorená len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre – zdravotníctvo, polícia, hasiči, zamestnanci úradov a zamestnania, ktoré nie je možné podľa povahy práce vykonávať z domu. Deti z elokovaného pracoviska na Komenského ul. budú od 18.1.2021 umiestnené v MŠ na Vsetínskej ul. v pavilóne A na prízemí. Prosíme rodičov, aby si pozorne prečítali Prílohu č. 8/a, vyplnili potrebné údaje a pri nástupe dieťaťa 18.01.2021 ju odovzdali pedagogickému zamestnancovi. V prípade, že nemáte možnosť si prílohu vytlačiť, bude možné požiadať o prílohu pedagogického zamestnanca, ktorú na mieste vypíšete a podpísanú odovzdáte. Ďakujeme.

Vedenie MŠ

Čestné_vyhlásenie

OZNAM

Milí rodičia!

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v čase od 11.1.2021 do 18.1.2021 prevádzka MŠ otvorená len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre – zdravotníctvo, polícia, hasiči, zamestnanci úradov a zamestnania, ktoré nie je možné podľa povahy vykonávať z domu. Prosíme rodičov, aby si pozorne prečítali Prílohu č. 8, vyplnili potrebné údaje a pri nástupe dieťaťa 11.01.2021 odovzdali pedagogickému zamestnancovi vypísanú a podpísanú prílohu (negatívny test rodiča je potrebný). V prípade, že nemáte možnosť si prílohu vytlačiť, bude možné požiadať o prílohu pedagogického zamestnanca, ktorú na mieste vypíšete a podpísanú odovzdáte.

V prevádzke bude aj elokované pracovisko na ul. Komenského.

Vedenie MŠ

rodič_vyhlasenie

 

 

OZNAM

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že prevádzka MŠ bude prerušená od  21.12.2020 do 8.1.2021. Prevádzka MŠ bude opätovne obnovená od 11.1.2021. Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie MŠ

OZNAM

Milí rodičia!

Počas jesenných prázdnin t.j. od 6.11.2020 do 9.11.2020 bude pre nízky záujem rodičov prevádzka MŠ prerušená. Prevádzka MŠ bude obnovená od 10.11.2020. Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie MŠ

OZNAM

Na základe ROZHODNUTIA číslo: 2020/17949:1-A1810 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.novembra, 6. a 9. novembra 2020.

Na základe vyššie citovaného rozhodnutia bude prevádzka Materskej školy v daných dňoch uzavretá.

OZNAM

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a negatívnych výsledkov testov sa od 19.10.2020 (pondelok) znovu otvára trieda B3 – hruštičky. 

OZNAM

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a negatívnych výsledkov testov sa od 12.10.2020 (pondelok) znovu otvára trieda C5 – čerešničky. 

OZNAM

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.08.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni prerušuje deťom triedy B3 – hruštičky školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch 12.10.2020 (pondelok) – 16.10.2020 (piatok) z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

OZNAM

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.08.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni prerušuje deťom triedy C5 – čerešničky školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch 05.10.2020 (pondelok) – 09.10.2020 (piatok) z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

Dôležité odkazy na web stránky pre rodičov

 1. Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov
 2. Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci
 3. internetové linky dôvery https://ipcko.sk,https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/
 4. linka detskej istoty http://www.ldi.sk
 5. online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke prevenciakriminality.sk
 6. psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí rodičia.
V prílohe Vám posielame pokyny súvisiace s nástupom do nového školského roka 2020/2021 v súvislosti s pretrvávajúcim ochorením COVID-19. V prílohe máte dve tlačivá, ktoré je potrebné pri nástupe odovzdať. Ak nemáte možnosť si ich vytlačiť čisté tlačivá si vyzdvihnete u učiteľky v triede.
Oznam pre rodičov k nástupu do školy
príloha 1 – vyhlasenie o bezinfekčnosti
príloha 2 – zdravotný dotazník pred nástupom
semafor

Poplatky – zmeny

Zmeny nastali aj pri termínoch a spôsobe platby za pobyt dieťaťa v MŠ. Prečítajte si oznam v prílohe – Poplatky za pobyt dieťaťa.
Tešíme sa na Vás a prajeme všetkým bezproblémový nástup do MŠ.
vedenie škol
Oznam pre rodičov Poplatky za pobyt dieťaťa

Prerušenie prevádzky 

Usmernenie k prevádzke počas letných prázdnin

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni, oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu, že v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov, z hygienických dôvodov (upratovanie a dezinfekcia priestorov), dochádzka počas letných prázdnin

prerušuje prevádzku materskej školy počas letných prázdnin

v období od 1.8.2020 do 31.8.2020

Prevádzka bude obnovená odo dňa 2. 9. 2020.

Mgr. Vyšňovská Zuzana
riaditeľka materskej školy

OZNAM

Milí rodičia!

Keďže od 15. júna došlo k uvoľneniu viacerých opatrení, od pondelka sa nebude :

 • merať deťom teplota,
 • nie je potrebné riadiť sa harmonogramom príchodu do MŠ a odchodu z MŠ,
 • nepodpisuje sa prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 • ruší sa časový interval 10 minút na odovzdanie dieťaťa pedagogickým zamestnancom,
 • čas prevádzky je od 6.30 do 16.30 hod.

Zároveň Vám všetkým chceme poďakovať za Vašu disciplinovanosť počas predchádzajúcich dvoch týždňov. Boli ste úžasní. Ďakujeme.

 

Dôležitý OZNAM 3

Oznam o zmenách v prevádzke od 15.6.2020

MŠVVaŠ vydalo nové usmernenia o zjemnení prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré prijali proti šíreniu ochorenia Covid-19. 

Na základe zverejnených informácii z Ministerstva sa od pondelka 15. júna 2020 prijali tieto odporúčania:

 • zrušia sa mimoriadne obmedzenia na maximálny počet detí v triede alebo skupine,
 • denná prevádzka škôl bude rozšírená z pôvodných deviatich hodín na desať

Na základe vyššie citovaného vás prosíme obratom, najneskôr do zajtra 11.6.2020 do 18,00, dať vedieť, či od 15.6.2020 do materskej školy nastúpite alebo nie.

Spätnú väzbu prosím napísať na mail msvsetínska@gmail.com alebo na t.č. 0911 671123.

Ďakujem

S pozdravom

Mgr. Zuzana Vyšňovská, riaditeľka MŠ

 

Dôležitý OZNAM 2

Už o pár dní – 1. júna sa opäť otvoria brány našej materskej školy pre niektoré Vaše detičky. Aj keď budú brány otvorené a my budeme môcť detičky privítať, nebude to však privítanie také, na aké ste zvyknutí. Podobne ako v iných inštitúciách budete musieť dodržiavať prísne hygienické opatrenia, striktne dodržiavať vydané pokyny, ktoré sú v súlade s nariadením vlády a hlavným hygienikom SR a ktoré sú prispôsobené podmienkam našej MŠ. Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou, aby ste si pozorne prečítali všetky pokyny uvedené v prílohe a zároveň sa týmito pokynmi aj riadili. Zároveň prosíme všetkých rodičov, aby časový harmonogram príchodu a odchodu z MŠ dodržiavali a tak vlastným konaním predchádzali rôznym nedorozumeniam či komplikáciám. Veríme, že nájdeme spoločnú cestu, ako danú situáciu zvládnuť. Ak máte možnosť vytlačte si prílohy č. 2 a 6 a prineste už vypísané do MŠ aby ste sa nezdržiavali. Kto si ich nemôže vytlačiť vypíše ich až v MŠ. Prílohu č. 6 budete vypisovať každý deň, dátum a podpis. Jeden papier Vám postačí na celý týždeň. Pozornosť venujte aj odhlasovaniu zo stravy detí.
Ďakujeme za pochopenie.

K rozpis, rozpis dochádzky Vset.

Pokyny upravujúce podmienky materskej školy pre rodičov

priloha 2 nová

priloha 6 nova.docx.

Dôležitý OZNAM

Milí rodičia. Poslala som Vám cez stránku https://materskaskolasl.edupage.org/, správu, kde som Vám poskytla informácie. Dostali ste následne aj link na prihlásenie, aby ste si mohli správu prečítať. Keďže sa mi veľmi málo vrátilo potvrdených správ, tak Vám znenie správy zverejňujem aj na stránke. 
Veľmi ma teší Váš záujem o znovu nastúpenie do MŠ. S poľutovaním Vám ale musím oznámiť, že sme nemohli všetkým vyhovieť, keďže záujem bol väčší ako naše kapacitné možnosti. Vážim si zdravie Vašich detí, ale aj mojich zamestnancov a keďže mám veľa kolegov v rizikovej skupine urobila som výber detí. Samozrejme prihliadala som na pokyny, ktoré sme dostali od Ministerstva školstva.
Pri výbere detí som postupovala podľa týchto kritérií:
 Nebudú chodiť deti, ktorých sa rodičia rozhodli, že ich do MŠ v danej situácii nedajú.
 Neprijali sme deti, ktorých jeden z rodičov je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, nezamestnaný alebo žijú v spoločnej domácnosti so starými rodičmi.
Za danú situáciu nikto z nás nemôže a verím, že sa z väčšinou stretneme v septembri v normálnom režime.
Milí rodičia,
nakoľko Vaše deti nebudú navštevovať materskú školu od 1. júna, prosíme Vás, aby ste nami určený deň a čas si prišli prevziať ich veci  – prezuvky, pyžamá, náhradné veci, výkresy, pracovné zošity a pod. Všetky veci budú už vopred pripravené v skrinkách Vašich detí. Zároveň Vás prosíme, aby pri vstupe do MŠ ste si dezinfikovali ruky a mali rúško. Zároveň Vás prosíme o dodržanie harmonogramu – viď. príloha. V prípade potreby volajte na t.č. 0903 696 532.
Ďakujeme Vám za pochopenie.
S pozdravom
Mgr. Zuzana Vyšňovská

Harmonogram na prevzatie osobných vecí detí – Vsetínska

Harmonogram na prevzatie osobných vecí – Komenského

OZNAM ohľadom záujmu o výtvarný krúžok

Hráme sa a zabávame s deťmi

V súčasnej situácii sa na sociálnej sieti objavuje množstvo aktivít určených pre deti predškolského veku. Vytvárajú sa skupiny, ktoré svoje aktivity ponúkajú širokej verejnosti. Jednou z takýchto skupín je aj „KUKAJKO“ – aktivity pre deti. Do tejto skupiny  sa pridali aj naše pani učiteľky. Môžete sa pridať aj vy, rodičia. Ale, aby to bolo pre Vás jednoduchšie, budeme sprístupňovať tieto aktivity na našej stránke. Naším cieľom je, aby všetci naši rodičia mali možnosť sa k aktivitám dostať. Nájdete tam týždenný plán aktivít. Na stránke bude nový týždenný plán pridaný každý pondelok. Stačí si vybrať daný deň, kliknúť na vybratú aktivitu – link. No, a po ich otvorení, stačí sa už len s deťmi hrať, cvičiť, rozprávať a zabávať. Zároveň Vám ponúkame rôzne pracovné listy na stiahnutie:

Týždenný plán 8. týždeň – Hmyz


Téma_-Hmyz

Týždenný plán 7. týždeň – Exotické zvieratá


Tyzdenny-plan_exoticke-zvierata

Týždenný plán 6. týždeň – Multikultúra


Multikultúra_tyzdenny-plan

Týždenný plán 5. týždeň – Voda


TYZDENNY-PLAN_VODA

detskeomalovanky-sk detskeomalovanky-sk_(1) detskeomalovanky-sk_(2) detskeomalovanky-sk_(3) detskeomalovanky-sk_(4) detskeomalovanky-sk_(5) detskeomalovanky-sk_(6)

Týždenný plán 4. týždeň – Slovensko, moja vlasť


TYZDENNY-PLAN_aktivity_SLOVENSKOmoja-vlast

E-book-Farby-a-tvary

E-book-My-sme-šťastná-rodina

Týždenný plán 3. týždeň – Moja mama


tyzdenny-plam_mama

Nezastaviteľní_-_e-kniha

https://pin.it/66riKsz

https://pin.it/7gJoUHV

https://pin.it/7gGf6br 

https://pin.it/5eWsSh2 

Týždenný plán 2. týždeň – Vesmír a jeho tajomstvá


vesmir-a-jeho-tajomstva_tyzdenny-plan

omalovanky-free-export

Týždenný plán 1. týždeň – Separujeme


SEPARUJEME-tyzdenny-rozvrh

eBook_-_18_kreativnych_pracovnych_listov_pre_predskolakov

infra-slovakia_pracovne_listy_zvieratka

Veľmi by nás potešilo, keby ste výtvory Vašich detí nafotili a poslali na náš e-mail: msvsetinska@gmail.com. Ďakujeme.

S pozdravom Vaše pani učiteľky!

 

Kvety pre mamu

Všetky kvety do rúk mamy,

skladám ako drahokamy.

Za jej lásku, plnú nehy,

za zelené detské brehy.

Za jej štedrosť, starosť v hlave,

za dni šťastné, za dni hravé,

za rozprávky nad kolískou,

za to, že vždy stojí blízko.

Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku dňu matiek.

 

OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
do MŠ Vsetínska na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Materskej školy, Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa oznamuje spôsob podávania žiadosti o prijímaní na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nasledovne:

Termín prijímania žiadosti: od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020

Tlačivo žiadosti:

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a usmernenia MŠVVaŠ SR, nie je potrebné v čase pandémie priložiť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach.

Forma a priebeh zápisu

Prijímanie žiadosti:

 • vypísať online cez vyššie uvedený odkaz, podpísať a doručiť do MŠ alebo zaslať elektronicky cez portál https://www.slovensko.sk/  
 • odoslať poštou na adresu školy Materská škola, Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa,
 • osobne doniesť do poštovej schránky školy – poštová schránka je na bráne materskej školy pri vstupe do hlavnej budovy

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2020.

Kritéria prijímania:

Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 2020

Kontakt v prípade otázok 0911 671123

Milí rodičia a milé naše deti!

Už mesiac ma naša MŠ svoje brány zatvorené a všetci zostávame doma. Musíme ale toto obdobie prekonať a dúfať, že táto situácia sa čoskoro skonči. Všetkým nám pani učiteľkám je za vami veľmi smutno a verte, že by sme chceli byt s vami – kresliť, spievať cvičiť a behať po dvore. Veľmi pekne vás pozdravujeme a verime, že aj doma so svojimi rodičmi sa spolu hráte a tvorite. Prajeme všetkým veselé veľkonočné sviatky v kruhu rodiny.

Vaše pani učiteľky

Milí rodičia!

Dňa 3. apríla 2020 sa uskutočnilo krízové zasadnutie primátora mesta Stará Ľubovňa s riaditeľmi škôl.  Na základe ich rozhodnutia oznamujeme rodičom, že od 01. apríla sa poplatok za materskú školu – školné platiť nebude! Preplatky, resp. nedoplatky za obdobie február až marec 2020 sa budú riešiť individuálne.

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo MŠ Vsetínska ul. 36

Ako sa nenudiť a čo s deťmi doma v čase krízy

Milí rodičia!

Ocitli sme sa v situácii, ktorá nedovolí deťom navštevovať žiadnu materskú školu do odvolania a nikto z nás nebol na to pripravený. Tak ako sme ostali my doma bez Vašich detí, tak ste ostali aj vy doma, ale s deťmi. Náš čas bez detí vypĺňame tvorbou učebných pomôcok, tvorbou pracovných listov pre deti, štúdiom odbornej literatúry, písaním plánov a príprav a pod. Vy zase trávite deň s Vašimi deťmi a vieme z vlastnej skúsenosti, aké je to náročné. Prosíme Vás, vydržte a spoločný čas s nimi venujte čítaniu rozprávok, rozhovorom o nich, kreslením, maľovaním, lepením, cvičením, strihaním a iným činnostiam, ktoré s deťmi vykonávame v materskej škole. Skúste sa aj nudiť, pretože na nude nie je nič zlé. Vtedy začnú byť deti tvorivé a vymyslia si niečo samé, čo ich bude tešiť a baviť, lebo to vymysleli práve oni. A ak by náhodou ste už nevedeli čo s nimi môžete robiť, odporúčame Vám tieto internetové stránky, kde si môžete s deťmi zopakovať farby, geometrické tvary, počítanie, počúvanie či kreslenie. Odporúčame Vám pozrieť si:

  1. http://planetavedomosti.iedu.sk – ide školský vzdelávací portál, s ktorým pracujeme aj my. Nepotrebujete žiadne heslo. Kliknete si vľavo na ISCED 0, tam si vyberiete z možností, ktoré budú ponúknuté;
  2. https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/ – nie je potrebné prihlásenie. Ak kliknete na Materiály, objavíte tam množstvo aktivít pre deti;
  3. ALFIK.Skhttps://programalf.com/alfik/index.html?lng=sk – zadáte kód UCIMESADOMA a prihlásite sa. Máte možnosť si vybrať rôzne aktivity pre deti;
  4. https://sk.pinterest.com – veľmi veľa nápadov na tvorivosť, dajú sa stiahnuť a pracovať;
  5. https://www.skolskyportal.sk
  6. https://www.veselerozpravky.sk/rozpravky-na-pocuvanie/
  7. https://nasedeticky.sk/kategoria/predskolaci/
  8. https://eduworld.sk/cd/hanka-herinkova/4392/montessori-aktivity-pre-2–6-rocne-deti
  9. https://www.kamzakrasou.sk/montessori-aktivity-ako-naucit-dieta-starostlivosti-o-domacnost/18849
  10. https://najmama.aktuality.sk/clanok/248516/zabava-na-doma-12-tipov-na-montessori-hry-pre-deti-od-2-do-6-rokov/
  11. https://eduworld.sk/cd/maria-raskova/4694/13-zahranicnych-montessori-blogov-ktore-sa-oplati-sledovat
  12. https://eduworld.sk/cd/nl/758/29-tipov-aby-sa-deti-nenudili
  13. https://detskeomalovanky.sk/category/detske-omalovanky/
  14. https://www.zavretaskola.sk
  15. https://www.ucimenadialku.sk/
  16. https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/54299/15-sposobov-ako-si-vyrobit-velkonocneho-zajacika/
  17. https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/2206/logopedicke-riekanky-na-rozvoj-reci

  18. https://eduworld.sk/cd/hanka-herinkova/6882/pohybove-aktivity-ktore-sa-daju-hrat-aj-v-obyvacke

  19. https://eduworld.sk/cd/beata-tancsakova/6866/terapeuticke-rozpravky-pre-deti

  20. https://eduworld.sk/cd/eliska-herinkova/3989/experimenty-pre-malych-vedcov-ktore-zvladnete-aj-doma

  21. https://eduworld.sk/cd/redakcia/733/6-jednoduchych-experimentov-ktore-by-ste-so-svojimi-detmi-urcite-mali-skusit

  22. https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3022/17-tipov-ako-rozvijat-pamat-a-logicke-myslenie-v-predskolskom-veku

  23. https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejova-palkechova/6485/aktivity-rozvoj-matematicke-myslenie

  24. https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/3876/rozvijat-matematicke-myslenie-uz-u-deti-v-predskolskom-veku-je-dolezite-ako-ho-mozete-podporit

  25. https://eduworld.sk/cd/redakcia/5390/pracovne-listy-pre-predskolakov—najdi-co-macicke-chyba

  26. https://eduworld.sk/cd/lenka-nezbedova/5289/tipy-na-kreslenie-s-predskolakmi

  27. https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejova-palkechova/6503/ako-podporit-v-rozvoji-grafomotoricke-zrucnosti

Veríme, že si niečo z týchto možností vyberiete Zároveň veríme, že čas strávený doma pominie veľmi rýchlo a opäť budeme v plnej sile môcť Vaše detičky privítať v MŠ. Prajeme Vám všetkým pevné zdravie.

Kolektív učiteliek MŠ

Oznam  Koronavírus !!!

VLÁDA SR VYHLÁSILA

Školstvo:

– činnosť materských, základných, stredných škôl a školských zariadení s účinnosťou od piatku 13. 3. 2020 do odvolania bude prerušená.

Na základe vyššie uvedeného bude Materská škola
zatvorená do odvolania. Mgr. Zuzana Vyšňovská, riaditeľka školy

Zápis do MŠ – zmena v súvislosti s pandémiou 

Oznamujeme zákonným zástupcom deti, že zápis  do Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 a do elokovaných tried na Komenského ul. 8 v Starej Ľubovni na školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

Kedy: od 04. 05. 2020 do 29. 05. 2020 v čase prevádzky

Kde: MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa, riaditeľstvo

Na zápis doniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (je na stránke školy www.msvsetinska.sk alebo si ju vyzdvihnete v MŠ osobne).

Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 2020

Projekt Tesco 2020


Vianočné prázdniny 

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni oznamuje zákonným zástupcom deti, že počas zimných prázdnin t.j. od 23.12.2019 do 03.01.2020, bude prevádzka  prerušená.

Riadna prevádzka bude obnovená od 07.01.2020.

Dôvodom prerušenia je nízky záujem rodičov o jej prevádzku.

Mgr. Vyšňovská Zuzana
riaditeľka materskej školy

Pozvánka

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne Vianočné besiedky:

Hruštičky: 17.12.2019 o 15,30 hodine (besiedka)

Citróniky: 12.12.2019 o 15,00 hodine (tvorivé dielne, besiedka)

Vianočné tvorivé dielne

Srdečne pozývame rodičov detí z Jahôdkovej triedy – A2 na Vianočné tvorivé dielne dňa 10.12.2019 o 15,15 hodine.

Tešíme sa na Vás …

OZNAM – jesenné prázdniny

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul.  oznamuje zákonným zástupcom detí, že od 30.10.2019 – 31.10.2019 t.j. v čase jesenných prázdnin bude prevádzka materskej školy obmedzená. Deti z tried A1, A2 a B3 budú umiestnené v pavilóne A na prízemí  – Trieda A2 a deti z triedy B4, C5 a C6 budú umiestnené v pavilóne B a na prízemí  – trieda B4 .

Riadna prevádzka materskej školy bude od 04.11.2019.

Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka

Srdečne  Vás pozývame na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19. 09.2019 o 15,30 hodine v triede A2 /na prízemí -trieda jahôdok/. Účasť rodičov je nutná.

Pozvánka

Srdečne pozývame všetky mamičky na triedne besiedky pri príležitosti Dňa matiek:

Trieda jabĺčková: 16.5.2019 o 15,15 hodine

Trieda jahôdková: 9.5.2019 o 15,15 hodine

Trieda hruštičková: 13.5.2019 o 15,15 hodine

Trieda banániková: 7.5.2019 o 15,15 hodine

Trieda  citróniková: 14.5.2019 o 15,30 hodine

Zápis do MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom deti, že zápis  do Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 a do elokovaných tried na Komenského ul. 8 v Starej Ľubovni na školský rok 2019/2020 sa uskutoční:

Kedy: od 02. 05. 2019 do 31. 05. 2019 v čase prevádzky

Kde: MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa, riaditeľstvo

Na zápis doniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (je na stránke školy www.msvsetinska.sk alebo si ju vyzdvihnete v MŠ osobne).

Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 2019

OZNAM – Deň učiteľov

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul.  oznamuje zákonným zástupcom deti, že so súhlasom  zriaďovateľa  Mesta Stará Ľubovňa,  pri príležitosti Dňa učiteľov, bude dňa 27.03.2019 prevádzka materskej školy prerušená. Prevádzka materskej školy bude obnovená 28.03.2019.

Ďakujeme za pochopenie

OZNAM – jarné prázdniny

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni Vám oznamuje, že počas jarných prázdnin v čase od 18.2.2019 do 22.2.2019 bude prevádzka MŠ obmedzená nasledovne:

V prevádzke bude trieda A2 – jahôdky a trieda B4 – banániky. Ostatné triedy nebudú v prevádzke.

Deti z elokovaného pracoviska na Komenského ul., ktoré sú nahlásené na prázdniny budú navštevovať triedy ktoré sú v prevádzke na Vsetínskej ul.

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni dáva toto vyjadrenie zákonným zástupcom deti v súvislosti s medializáciou dovozu chorého mäsa z Poľska:

Materská škola neberie mäso z Poľskej produkcie. Mäso je Slovenskej produkcie, čo nám dodávateľ deklaruje na každej faktúre (viď príloha). Mäso

Vianoce

Prajeme Vám krásne sviatky a v novom roku 2019 život naplnený radosťou, láskou, zdravím a šťastím.

kolektív materskej školy

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni oznamuje zákonným zástupcom deti, že počas zimných prázdnin t.j. od 27.12.2018 do 04.01.2019, bude prevádzka  prerušená.

Riadna prevádzka bude obnovená od 07.01.2018.

Dôvodom prerušenia je nízky záujem rodičov o jej prevádzku.

Mgr. Vyšňovská Zuzana
riaditeľka materskej školy

Jesenné prázdniny

Usmernenie k prevádzke počas jesenných prázdnin

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni, oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu a elokované pracovisko Komenského 8, že dňoch 31.10.2018 a 2.11.2018 bude v prevádzke jedna trieda na Vsetínskej – v pavilóne A na prízemí – jahôdky. Riadna prevádzka bude od pondelka 5.11.2018.

Mgr. Vyšňovská Zuzana
riaditeľka materskej školy

Letné prázdniny

Materská škola, Vsetínska ul. 36, s elokovanými triedami Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa

Usmernenie k prevádzke počas letných prázdnin

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni, oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu, že v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov, z hygienických dôvodov (upratovanie a dezinfekcia priestorov), dochádzka počas letných prázdnin

prerušuje prevádzku materskej školy počas letných prázdnin

v období od 30.7.2018 do 31.8.2018

Prevádzka bude obnovená odo dňa 3. 9 2018.

Mgr. Vyšňovská Zuzana
riaditeľka materskej školy

OZNAM – zápis do MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom deti, že zápis  do Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 a do elokovaných tried na Komenského ul. 8 v Starej Ľubovni na školský rok 2018/2019 sa uskutoční:

Kedy: od 30. 04. 2018 do 31. 05. 2018 v čase prevádzky

Kde: MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa, riaditeľstvo

Na zápis doniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (je na stránke školy www.msvsetinska.sk alebo si ju vyzdvihnete v MŠ osobne).

Kritéria na prijatie: Kritéria na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 2018-2019

Deň matiek

Pozývame všetky naše mamičky na triedne besiedky pri príležitosti Dňa matiek.

Hruštičky: 4.5.2018 o 15,15 hodine

Banániky: 9.5.2018 o 15,15 hodine

Jabĺčka: 10.5.2018 o 15,30 hodine

Citróniky: 10.5.2018 o 15,30 hodine

Čerešničky: 16.5.2018 o 15,15 hodine

Recyklohry

Materská škola je zapojená do projektu recyklohry. Bližšie informácie na stránke http://www.recyklohry.sk/

Karneval 2018

Vianočná besiedka Komeského

https://www.youtube.com/watch?v=hxptCNjRJig&feature=share

Vianočné prázdniny

Prajeme Vám krásne sviatky a v novom roku 2018 život naplnený radosťou, láskou, zdravím a šťastím.

kolektív materskej školy

Materská škola bude v dňoch od 27.12.2017 do 5.1.2018 zatvorená.

PROJEKT TESCO

Tesco video

„Zvedaví ovocníčkovia“
Chceš nám pomôcť recyklovať a premeniť školský dvor na dvor s bylinkovou záhradkou, reflexným chodníkom či relaxačným kútikom?

Tak neváhaj a príď našu Materskú školu na ul. Vsetínskej 36 v SL podporiť v projekte „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Kde? V supermarkete TESCO Stará Ľubovňa

Kedy? Od 3. októbra do 31. októbra 2017

Príď, nakúp a svojim žetónom podpor náš projekt „Zdraví ovocníčkovia“

ĎAKUJEME


Detičky z Materskej školičky,
 majú šťastia slzičky:
„Splnil sa náš veľký sen …  
DOPRAVNÉ IHRISKO vďaka Vám,
čoskoro príde k nám!“
Ďakujeme všetkým, ktorí
náš projekt podporili.
ĎAKUJEME!!!

Vaši Zvedaví ovocníčkovia