Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Naša práca na doma

Takto vyzerajú prvé výsledky našej práce na doma. Tvoríme pomôcky, vytvárame metodické listy, študujeme odbornú literatúru … Vaše pani učiteľky, ktoré na Vás stále myslia …  

Karneval v citrónikovej triede

Keď Gašparko sviatok mal, usporiadal v citrónikovej triede karneval. Nikto v kúte neostal, každý s každým tancoval.

Oznamy

Ako sa nenudiť a čo s deťmi doma v čase krízy

Milí rodičia!

Ocitli sme sa v situácii, ktorá nedovolí deťom navštevovať žiadnu materskú školu do odvolania a nikto z nás nebol na to pripravený. Tak ako sme ostali my doma bez Vašich detí, tak ste ostali aj vy doma, ale s deťmi. Náš čas bez detí vypĺňame tvorbou učebných pomôcok, tvorbou pracovných listov pre deti, štúdiom odbornej literatúry, písaním plánov a príprav a pod. Vy zase trávite deň s Vašimi deťmi a vieme z vlastnej skúsenosti, aké je to náročné. Prosíme Vás, vydržte a spoločný čas s nimi venujte čítaniu rozprávok, rozhovorom o nich, kreslením, maľovaním, lepením, cvičením, strihaním a iným činnostiam, ktoré s deťmi vykonávame v materskej škole. Skúste sa aj nudiť, pretože na nude nie je nič zlé. Vtedy začnú byť deti tvorivé a vymyslia si niečo samé, čo ich bude tešiť a baviť, lebo to vymysleli práve oni. A ak by náhodou ste už nevedeli čo s nimi môžete robiť, odporúčame Vám tieto internetové stránky, kde si môžete s deťmi zopakovať farby, geometrické tvary, počítanie, počúvanie či kreslenie. Odporúčame Vám pozrieť si:

 1. http://planetavedomosti.iedu.sk – ide školský vzdelávací portál, s ktorým pracujeme aj my. Nepotrebujete žiadne heslo. Kliknete si vľavo na ISCED 0, tam si vyberiete z možností, ktoré budú ponúknuté;
 2. https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/ – nie je potrebné prihlásenie. Ak kliknete na Materiály, objavíte tam množstvo aktivít pre deti;
 3. ALFIK.Skhttps://programalf.com/alfik/index.html?lng=sk – zadáte kód UCIMESADOMA a prihlásite sa. Máte možnosť si vybrať rôzne aktivity pre deti;
 4. https://sk.pinterest.com – veľmi veľa nápadov na tvorivosť, dajú sa stiahnuť a pracovať;
 5. https://www.skolskyportal.sk
 6. https://www.veselerozpravky.sk/rozpravky-na-pocuvanie/
 7. https://nasedeticky.sk/kategoria/predskolaci/
 8. https://eduworld.sk/cd/hanka-herinkova/4392/montessori-aktivity-pre-2–6-rocne-deti
 9. https://www.kamzakrasou.sk/montessori-aktivity-ako-naucit-dieta-starostlivosti-o-domacnost/18849
 10. https://najmama.aktuality.sk/clanok/248516/zabava-na-doma-12-tipov-na-montessori-hry-pre-deti-od-2-do-6-rokov/
 11. https://eduworld.sk/cd/maria-raskova/4694/13-zahranicnych-montessori-blogov-ktore-sa-oplati-sledovat
 12. https://eduworld.sk/cd/nl/758/29-tipov-aby-sa-deti-nenudili
 13. https://detskeomalovanky.sk/category/detske-omalovanky/
 14. https://www.zavretaskola.sk
 15. https://www.ucimenadialku.sk/

Veríme, že si niečo z týchto možností vyberiete Zároveň veríme, že čas strávený doma pominie veľmi rýchlo a opäť budeme v plnej sile môcť Vaše detičky privítať v MŠ. Prajeme Vám všetkým pevné zdravie.

Kolektív učiteliek MŠ

Oznam  Koronavírus !!!

VLÁDA SR VYHLÁSILA

Školstvo:

– činnosť materských, základných, stredných škôl a školských zariadení s účinnosťou od piatku 13. 3. 2020 do odvolania bude prerušená.

Na základe vyššie uvedeného bude Materská škola
zatvorená do odvolania. Mgr. Zuzana Vyšňovská, riaditeľka školy

Zápis do MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom deti, že zápis  do Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 a do elokovaných tried na Komenského ul. 8 v Starej Ľubovni na školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

Kedy: od 04. 05. 2020 do 29. 05. 2020 v čase prevádzky

Kde: MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa, riaditeľstvo

Na zápis doniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (je na stránke školy www.msvsetinska.sk alebo si ju vyzdvihnete v MŠ osobne).

Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 2020

Projekt Tesco 2020


Vianočné prázdniny 

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni oznamuje zákonným zástupcom deti, že počas zimných prázdnin t.j. od 23.12.2019 do 03.01.2020, bude prevádzka  prerušená.

Riadna prevádzka bude obnovená od 07.01.2020.

Dôvodom prerušenia je nízky záujem rodičov o jej prevádzku.

Mgr. Vyšňovská Zuzana
riaditeľka materskej školy

Pozvánka

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne Vianočné besiedky:

Hruštičky: 17.12.2019 o 15,30 hodine (besiedka)

Citróniky: 12.12.2019 o 15,00 hodine (tvorivé dielne, besiedka)

Vianočné tvorivé dielne

Srdečne pozývame rodičov detí z Jahôdkovej triedy – A2 na Vianočné tvorivé dielne dňa 10.12.2019 o 15,15 hodine.

Tešíme sa na Vás …

OZNAM – jesenné prázdniny

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul.  oznamuje zákonným zástupcom detí, že od 30.10.2019 – 31.10.2019 t.j. v čase jesenných prázdnin bude prevádzka materskej školy obmedzená. Deti z tried A1, A2 a B3 budú umiestnené v pavilóne A na prízemí  – Trieda A2 a deti z triedy B4, C5 a C6 budú umiestnené v pavilóne B a na prízemí  – trieda B4 .

Riadna prevádzka materskej školy bude od 04.11.2019.

Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka

Srdečne  Vás pozývame na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19. 09.2019 o 15,30 hodine v triede A2 /na prízemí -trieda jahôdok/. Účasť rodičov je nutná.

Pozvánka

Srdečne pozývame všetky mamičky na triedne besiedky pri príležitosti Dňa matiek:

Trieda jabĺčková: 16.5.2019 o 15,15 hodine

Trieda jahôdková: 9.5.2019 o 15,15 hodine

Trieda hruštičková: 13.5.2019 o 15,15 hodine

Trieda banániková: 7.5.2019 o 15,15 hodine

Trieda  citróniková: 14.5.2019 o 15,30 hodine

Zápis do MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom deti, že zápis  do Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 a do elokovaných tried na Komenského ul. 8 v Starej Ľubovni na školský rok 2019/2020 sa uskutoční:

Kedy: od 02. 05. 2019 do 31. 05. 2019 v čase prevádzky

Kde: MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa, riaditeľstvo

Na zápis doniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (je na stránke školy www.msvsetinska.sk alebo si ju vyzdvihnete v MŠ osobne).

Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 2019

OZNAM – Deň učiteľov

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul.  oznamuje zákonným zástupcom deti, že so súhlasom  zriaďovateľa  Mesta Stará Ľubovňa,  pri príležitosti Dňa učiteľov, bude dňa 27.03.2019 prevádzka materskej školy prerušená. Prevádzka materskej školy bude obnovená 28.03.2019.

Ďakujeme za pochopenie

OZNAM – jarné prázdniny

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni Vám oznamuje, že počas jarných prázdnin v čase od 18.2.2019 do 22.2.2019 bude prevádzka MŠ obmedzená nasledovne:

V prevádzke bude trieda A2 – jahôdky a trieda B4 – banániky. Ostatné triedy nebudú v prevádzke.

Deti z elokovaného pracoviska na Komenského ul., ktoré sú nahlásené na prázdniny budú navštevovať triedy ktoré sú v prevádzke na Vsetínskej ul.

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni dáva toto vyjadrenie zákonným zástupcom deti v súvislosti s medializáciou dovozu chorého mäsa z Poľska:

Materská škola neberie mäso z Poľskej produkcie. Mäso je Slovenskej produkcie, čo nám dodávateľ deklaruje na každej faktúre (viď príloha). Mäso

Vianoce

Prajeme Vám krásne sviatky a v novom roku 2019 život naplnený radosťou, láskou, zdravím a šťastím.

kolektív materskej školy

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni oznamuje zákonným zástupcom deti, že počas zimných prázdnin t.j. od 27.12.2018 do 04.01.2019, bude prevádzka  prerušená.

Riadna prevádzka bude obnovená od 07.01.2018.

Dôvodom prerušenia je nízky záujem rodičov o jej prevádzku.

Mgr. Vyšňovská Zuzana
riaditeľka materskej školy

Jesenné prázdniny

Usmernenie k prevádzke počas jesenných prázdnin

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni, oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu a elokované pracovisko Komenského 8, že dňoch 31.10.2018 a 2.11.2018 bude v prevádzke jedna trieda na Vsetínskej – v pavilóne A na prízemí – jahôdky. Riadna prevádzka bude od pondelka 5.11.2018.

Mgr. Vyšňovská Zuzana
riaditeľka materskej školy

Letné prázdniny

Materská škola, Vsetínska ul. 36, s elokovanými triedami Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa

Usmernenie k prevádzke počas letných prázdnin

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni, oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu, že v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov, z hygienických dôvodov (upratovanie a dezinfekcia priestorov), dochádzka počas letných prázdnin

prerušuje prevádzku materskej školy počas letných prázdnin

v období od 30.7.2018 do 31.8.2018

Prevádzka bude obnovená odo dňa 3. 9 2018.

Mgr. Vyšňovská Zuzana
riaditeľka materskej školy

OZNAM – zápis do MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom deti, že zápis  do Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 a do elokovaných tried na Komenského ul. 8 v Starej Ľubovni na školský rok 2018/2019 sa uskutoční:

Kedy: od 30. 04. 2018 do 31. 05. 2018 v čase prevádzky

Kde: MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa, riaditeľstvo

Na zápis doniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (je na stránke školy www.msvsetinska.sk alebo si ju vyzdvihnete v MŠ osobne).

Kritéria na prijatie: Kritéria na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 2018-2019

Deň matiek

Pozývame všetky naše mamičky na triedne besiedky pri príležitosti Dňa matiek.

Hruštičky: 4.5.2018 o 15,15 hodine

Banániky: 9.5.2018 o 15,15 hodine

Jabĺčka: 10.5.2018 o 15,30 hodine

Citróniky: 10.5.2018 o 15,30 hodine

Čerešničky: 16.5.2018 o 15,15 hodine

Recyklohry

Materská škola je zapojená do projektu recyklohry. Bližšie informácie na stránke http://www.recyklohry.sk/

Karneval 2018

Vianočná besiedka Komeského

Vianočné prázdniny

Prajeme Vám krásne sviatky a v novom roku 2018 život naplnený radosťou, láskou, zdravím a šťastím.

kolektív materskej školy

Materská škola bude v dňoch od 27.12.2017 do 5.1.2018 zatvorená.

PROJEKT TESCO

Tesco video

„Zvedaví ovocníčkovia“
Chceš nám pomôcť recyklovať a premeniť školský dvor na dvor s bylinkovou záhradkou, reflexným chodníkom či relaxačným kútikom?

Tak neváhaj a príď našu Materskú školu na ul. Vsetínskej 36 v SL podporiť v projekte „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Kde? V supermarkete TESCO Stará Ľubovňa

Kedy? Od 3. októbra do 31. októbra 2017

Príď, nakúp a svojim žetónom podpor náš projekt „Zdraví ovocníčkovia“

ĎAKUJEME


Detičky z Materskej školičky,
 majú šťastia slzičky:
„Splnil sa náš veľký sen …  
DOPRAVNÉ IHRISKO vďaka Vám,
čoskoro príde k nám!“
Ďakujeme všetkým, ktorí
náš projekt podporili.
ĎAKUJEME!!!

Vaši Zvedaví ovocníčkovia