Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Farebný týždeň u Jahôdok

Papier je bielučký, farebné sú farbičky. Žltou kreslím hrušku, modrou zas slivku. Červené sú jabĺčka, zelená je trávička .

Návšteva Ľubovnianskej knižnice

Ďakujeme pracovníkom Ľubovnianskej knižnice za príjemne strávené dopoludnie a pekné divadielko s názvom: „Rozprávka o dopravných značkách“.

Zobraziť všetky triedy

Trieda C5

Čerešničky

Zimová Mária

triedny učiteľ

Učebňa: pavilón C poschodie
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 24 žiakov,
z toho 10 chlapcov a 14 dievčat
 • Dopirjak Nicolas
 • Dzedzina Jakub
 • Kovaľák Adam
 • Macko Matej
 • Maslík Teo Damián
 • Pavelčík Adam
 • Pavlovský Matej
 • Pekár Nikolas
 • Varchol Matej
 • Vitchenko Mykhailo
 • Drabišinová Mia
 • Geleneky Stephanie
 • Hanišáková Charlotte
 • Hrebíková Viktória
 • Chudiková Júlia
 • Juríková Noemi
 • Kaletová Eliška
 • Kollárová Natália
 • Kuzmiaková Agáta
 • Liščinská Alexandra
 • Liščinská Amélia
 • Matoľáková Lenka
 • Pribišová Emily
 • Romaňáková Nela