Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Detský Karneval

Je tu, je tu karneval, detský karneval, hádaj kto je kráľovná a kto kráľ… Pozývame všetky deti na „Detský fašiangový karneval“ do našej MŠ Kedy?: 26.2.2019 – Komenského 14.2.2019 –…

Veľká sánkovačka

Hurá, hurá máme boby, sane, sadneme si na ne! Dolu brehom spúšťame sa, v bielom snehu váľame sa.

Zobraziť všetky triedy

Trieda C5

Čerešničky

Učebňa: pavilón C poschodie
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 21 žiakov,
z toho 11 chlapcov a 10 dievčat
 • Gočik Timotej
 • Hudák Lukáš
 • Kaleta Matej
 • Kerpčár Tobias
 • Manik Lukáš
 • Manik Tomáš
 • Pavlišin Lukáš
 • Podolský Viliam
 • Prištic Dárius
 • Repka Matúš
 • Webster Luke Sebastian Antony
 • Drabinská Lea Viktória
 • Gdovjaková Lara Mária
 • Handzelová Lea
 • Kunáková Alexandra
 • Murcková Timea
 • Pješčáková Klára
 • Rovňáková Katarína
 • Slamená Ema
 • Stempová Timea
 • Vilčeková Tamara