Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Farebný týždeň u Jahôdok

Papier je bielučký, farebné sú farbičky. Žltou kreslím hrušku, modrou zas slivku. Červené sú jabĺčka, zelená je trávička .

Návšteva Ľubovnianskej knižnice

Ďakujeme pracovníkom Ľubovnianskej knižnice za príjemne strávené dopoludnie a pekné divadielko s názvom: „Rozprávka o dopravných značkách“.

Zobraziť všetky triedy

Trieda K1

Hrozienka

Učebňa: Komenského 1
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 25 žiakov,
z toho 12 chlapcov a 13 dievčat
 • Bača Jakub Vladimír
 • Derevjaník Alex
 • Doktor Noe
 • Dunka Samuel
 • Hovan Michal
 • Choma Miroslav
 • Kancian Róbert
 • Petrilák Matúš
 • Petroš Peter
 • Prištic Adam
 • Smrek Richard
 • Štefančík Filip
 • Hanišáková Vivien
 • Imrichová Sára
 • Malá Ria
 • Matiová Barbora
 • Penxová Viktória
 • Petrušková Sofia
 • Rusnačková Sára
 • Salamonová Diana
 • Solárová Stela
 • Sulírová Ema
 • Šipošová Daria
 • Vilková Tamara
 • Ženčuchová Eliška