Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Celoslovenská súťaž DÚHA

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž je integrálnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu v materských, základných a základných umeleckých školách. I tento rok sa zapojili deti našej MŠ v oblasti výtvarného…

Deň Matiek

Je tu jedna krásna víla, vždy usmievavá, dobrá, milá. Je tu ráno, je tu večer, stráži ťa, aj keď ty spíš, vždy na teba pozor dáva, aj vtedy, keď ju…

Ujo Ľubo

Veľmi sme sa potešili, že po dlhom čase sme u nás v MŠ mohli zase privítať Uja Ľuba s novou aktuálnou rozprávkou “ O neposlušných baciloch“

Projekt ,,Voda nás spája“

Detičky z MŠ Vsetinska sa zapojili do projektu ,,Voda nás spája“. Vytvorili sme tvar domčeka, ako symboliku toho, že voda sa nachádza všade okolo nás, je nevyhnutná pre náš život,…

Zobraziť všetky triedy

Trieda K 3

Čučoriedky

Učebňa: Komenského 3
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 19 žiakov,
z toho 9 chlapcov a 10 dievčat
 • Bebko Teo
 • Imrich Michal
 • Kičura Teo
 • Kmeč Adam
 • Lang Oliver
 • Petroš Pavol
 • Pišta Ján
 • Šalamon Dávid
 • Šesták Teo
 • Budzáková Barbara
 • Dudová Liliana
 • Kaletová Alexandra
 • Kmečová Karolína
 • Križalkovičová Lucia
 • Osvaldová Sára
 • Raslavská Sofia
 • Slavkovská Nina
 • Slodičáková Laura
 • Varcholová Ester