Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Farebný týždeň u Jahôdok

Papier je bielučký, farebné sú farbičky. Žltou kreslím hrušku, modrou zas slivku. Červené sú jabĺčka, zelená je trávička .

Návšteva Ľubovnianskej knižnice

Ďakujeme pracovníkom Ľubovnianskej knižnice za príjemne strávené dopoludnie a pekné divadielko s názvom: „Rozprávka o dopravných značkách“.

Zobraziť všetky triedy

Trieda K 3

Čučoriedky

Učebňa: Komenského 3
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 23 žiakov,
z toho 10 chlapcov a 13 dievčat
 • Arendáč Alex
 • Bolcár Richard
 • Buchovecký Richard
 • Firment Jakub
 • Hanišák Maxim
 • Hrivňák Matej
 • Pekár Richard
 • Pilát Ján
 • Rusiňak Noel
 • Sekelský Artúr
 • Balážová Rút
 • Buchovecká Eliška
 • Fröhlichová Gréta Anna
 • Grešová Aneta
 • Guregová Michaela
 • Kasperkevičová Sára
 • Kollárová Sofia
 • Krišandová Sofia
 • Pekárová Maya
 • Rojeková Janka
 • Sulírová Ela
 • Ženčuchová Viktória
 • Ženčuchová Vivien