Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Deň rodiny

Pri príležitosti „Dňa rodiny“ si deti z MŠ Komenského pripravili popoludnie s rodičmi, kde si spoločne zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Na konci športového podujatia si každá rodina odniesla množstvo…

SRDIEČKO PRE MAMKU

MAMIČKA je človekom, ktorý môže nahradiť všetkých, no ju nemôže nahradiť nik…. ….lebo príde na pomoc kedykoľvek, ….lebo nás má rada a urobí pre nás všetko, ….lebo jej na nás najviac…

Hravé aktivity

My sme malí škôlkari, všetko sa nám podarí. Od pondelka do nedele, čakajú nás plány smelé.

Les ukrytý v knihe

Predškoláci opäť zavítali do knižnice, kde prostredníctvom kníh a zážitkového učenia sa oboznamovali so živou a neživou prírodou a učili sa pochopiť, prečo je dôležité chrániť našu Zem. Najväčším zážitkom…

Aktuality

Deň rodiny

Pri príležitosti „Dňa rodiny“ si deti z MŠ Komenského pripravili popoludnie s rodičmi, kde si spoločne zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Na konci športového podujatia si každá rodina odniesla množstvo…

SRDIEČKO PRE MAMKU

MAMIČKA je človekom, ktorý môže nahradiť všetkých, no ju nemôže nahradiť nik…. ….lebo príde na pomoc kedykoľvek, ….lebo nás má rada a urobí pre nás všetko, ….lebo jej na nás najviac…

Hravé aktivity

My sme malí škôlkari, všetko sa nám podarí. Od pondelka do nedele, čakajú nás plány smelé.

Les ukrytý v knihe

Predškoláci opäť zavítali do knižnice, kde prostredníctvom kníh a zážitkového učenia sa oboznamovali so živou a neživou prírodou a učili sa pochopiť, prečo je dôležité chrániť našu Zem. Najväčším zážitkom…

Les ukrytý v knihe

Deti z MŠ Komenského navštívili miestnu knižnicu, kde v spolupráci s CVČ sa oboznámili s rôznymi prírodninami a mali možnosť pozorovať svet zvierat, kontrétne život lesných dravcov. Poznávali spôsob obživy…

JARNÁ BRIGÁDA

Brigádu sme veľkú mali, školský dvor si upratali. Potom sme sa pohrali, odrážadlá naštartovali.

Na hospodárskom dvore

Zvieratka sme hľadali na cestu sa vydali. Sliepočky sme nakŕmili, psíka, mačku pritúlili.

Deň vody – Jahôdky

Voda, voda, vodička, pršíš nám ty z nebíčka. Malý dáždik poteší, prírody smäd uhasí. Každý človek rád ťa má, s tebou je aj zábava.

Predškoláci v 1. ročníku ZŠ

Dňa 25.4.2024 predškoláci z elokovaného pracoviska Za vodou absolvovali vyučovaciu hodinu v 1.ročníku v ZŠ v Podsadku. Spolu so svojimi kamarátmi prvákmi si vyskúšali pracovať  podľa pokynov pani učiteľky. V…

Separovanie v Hrozienkach

Do modrého raz, dva, tri, pôjdu staré zošity. Do žltého hodím z diaľky, malú fľašu minerálky. V zelenom sa uložili, sklenné fľaše od výživy.

DEŇ ZEME A EKO TÝŽDEŇ U SLIVIEK

Deň Zeme je jedným z významných dní, kedy si celý svet 22. apríla pripomína význam ochrany životného prostredia. Aj v triede sliviek sme si na tento významný deň pripravili množstvo…

O mravčekovi

Deti z triedy Hrozienok si vypočuli príbeh „O mravčekovi“ z projektu Zdravovedko, prostredníctvom ktorého si uvedomili dôležitosť pomoci iným a spolupráce v rodine, taktiež porozumeli svojím právam a splniteľným povinnostiam.

EKO týždeň – Deň Zeme

Deň Zeme 2024 zdôrazňuje boj proti nadmernému používaniu plastov. Svetový Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý si 22. apríla každoročne po celom svete pripomíname už od roku 1970,…

Šťastie

Byť šťastný je niečo, po čom túži asi každý z nás. Každý si však pod šťastím predstavíme niečo iné. Pocit šťastia ako taký je záležitosťou určitej chvíle, ktorá pominie, niekedy…

Bádatelia vo vesmíre

„Čo je to vlastne vesmír? Má niekde koniec? Bude sa dať žiť aj na iných planétach?“ Veľkosť vesmíru sa vymyká predstavivosti. Téma Vesmíru je však i pre naše deti velmi…

Vychádzka Hruštičiek k riečke Jakubianka

Aj keď sme len malé deti, i my vieme triediť smeti. Modrá, žltá, zelená, vieme, čo to znamená. Slniečko nám vonku svieti, poďme všetci zbierať smeti.   Predškoláci z hruštičkovej triedy…

Deň Zeme v triede Avokáda

Zem je pravdepodobne jediná planéta vo vesmíre s podmienkami pre život. Je domovom nielen našim, ale aj miliónov najrôznejších druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa vyskytujú na súši, v púšti, v lesoch, vo…

Deň Zeme

Aj Zem má svoj sviatok, každoročne ho slávime 22. apríla. V tento deň si deti z MŠ Komenského zvýšili povedomie o environmentálnych problémoch ako sú zmena klímy, znečistenie ovzdušia, ochrana…

Medzinárodný deň Rómov

Viaže sa s dátumom 8.apríl, ustanovený bol v roku 1990 na štvrtom Svetovom kongrese Rómov v roku 1971 organizovanom Medzinárodnou rómskou úniou neďaleko Varšavy. Práve tento dátum súvisí s prvým…

Deň narcisov

Naša MŠ aj tento rok sa zapojila do verejnej zbierky „ 28 – ročníka Dňa narcisov“, ktorú organizuje občianske združenie Liga proti rakovine. Každý z nás pozná niekoho, kto trpí…

Ochrana zdravia – boj s chrípkou

V týchto mesiacoch stále zúri chrípka – definitívne sa ešte nerozlúčila, preto sme si formou zážitkového učenia osvojili schopnosti a zručnosti zamerané na boj proti tomuto vírusu. Názorne sme si…

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV

Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvom na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Farby, kvety, hudba, tanec. To všetko sa už podvedome spája s týmto etnikom. V tento…

Svetový deň zdravia

7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO – World Health Organisation ). Tento deň má od roku 1950 prívlastok ako Svetový deň zdravia. Slivky si ho pripomenuli zaujímavými edukačnými…

Morena, Morena ..

Ej Morena, Morena zo škôlky si vynesaná. Zaklínadlo sme povedali a zimu sme odohnali.

V krajine rozprávok

Do divadla cestujeme na hercov sa my hrajeme. Potom tíško počúvame z toho veľkú radosť máme.

V krajine lega

Malá kráľovná a jej brat kráľ krajine kociek kraľoval. Kociek oni kopu mali, z kociek všetko vstávali.

Hruštičky v základnej škole

Vstávaj, Danka, vstávaj, Miško, dnes nás čaká škola. Nechce sa ti? Vyskoč rezko! Veď ťa pekne volá. Čakajú ťa učebnice, čaká ťa už kamarát. To je smiechu, to je vravy,…

Exkurzia

Predškoláci z MŠ Komenského navštívili firmu „GAS FAMILIA.“ Oboznámili sa s výrobou ovocných štiav spojenú s ochutnávkou.

Rozprávkové tajomstvá

V minulosti knihy patrili do rúk len vzdelaným, vysoko postaveným ľudom. Neskôr sa pohľad na knihy výrazne zmenil; muži, ženy i deti sa čoraz častejšie utiekali ku knihám a kniha…

Deň vody

V MŠ Komenského si deti cez rozprávkový príbeh “ Putovanie kvapky,“ pripomenuli „Deň vody.“ Dozvedeli sa o kolobehu vody a vedeli porozprávať o tom aká je voda dôležitá pre všetko…

Moja obľúbená kniha

S deťmi sme si prezerali ich najmilšie knihy, rozprávali sa o nich a čítali si krátke úryvky.

SVETOVÝ DEŇ VODY – SLIVKY

Voda je tekutina vzácna, a vôbec nie je lacná. Keď ňou šetríme, vodné zdroje chránime!   Dňa 22.3. 2024 sme si v triede Sliviek pripomenuli Svetový deň vody. Aktivity boli…

Čerešničky na exkurzii – výroba ovocných štiav

Dňa 21.3.2024 sa trieda čerešničiek vybrala na výlet. Nebol to však hocijaký výlet! Ale výlet plný poznávania, zážitkov a rovnako aj poriadnej turistiky. Navštívili sme firmu v našom meste –…

Planetárium 2024

Na oblohe hviezdička, žmurkni na mňa trošička, nech to všetky deti vedia, že hviezdy na nás z diaľky svietia.   Predškoláci z triedy Čerešničiek a Hruštičiek sa zúčastnili spoločného výletu,…

Návšteva prvého ročníka

V rámci spolupráce so základnou školou deti z triedy Hrozienok navštívili kamarátov z prvého ročníka, kde aktívne počúvali pani učiteľku, odpovedali na otázky a riešili jednoduché matematické a jazykové úlohy.

Návšteva knižnice

Marec – mesiac knihy. Tretí mesiac v roku sa dlhé roky spája s knihami a čítaním. U deti sa snažíme podporovať záujem o knihy, pretože je dnes rovnako dôležitá, ako…

Predškoláci v knižnici

Marec je mesiacom knihy. V tomto mesiaci sme vzdelávacie aktivity zamerali na oboznamovanie detí s knihou, čítanie rozprávok a ich následnú dramatizáciu. Pri tejto príležitosti naši predškoláci so svojimi učiteľkami…

Domček, domček,kto v tebe býva

Dramatizáciu tejto známej rozprávky si vyskúšali deti z triedy Melóniky. Po prečítaní rozprávky, sme si rozdelili úlohy a pustili sa do toho. Nasadili si kostýmové čiapky na hlavy a užívali…

Herci v škôlke

Deti z MŠ Komenského sa vžili do divadelnej úlohy herca a zahrali si rolu v rozprávkových príbehoch o zvieratkách “ Domček,domček kto v tebe býva, Pampúšik.“ Vyskúšali si prednášať krátky…

MAREC – MESIAC KNIHY

Máme tu marec – mesiac knihy. Pri tejto príležitosti pani učiteľky z triedy Sliviek pripravili pre detičky množstvo aktivít. Ich cieľom bolo vzbudiť u nich záujem o detskú literatúru a motivovať…

Citróniky čarovali farbami

Citróniky maľovali, farebný obraz vytvorili. Štetcom, farbou guľôčkou zatriasli a už bolo hotovo.

Na polici v knižnici

Knižnicu sme navštívili, aj si vlastné knihy vyrobili. O knihách už všetko vieme, prezerať si ich už sami dokážeme.

Farebný týždeň v Hrozienkach

Deti z triedy Hrozienok sa odeli do farieb. Celý týždeň bol venovaný farbám (červená, modrá, zelená, žltá, čierna a biela) a aktivitám, ktoré boli zamerané na upevňovanie farieb.

Karneval v Jahôdkach

Čo je tu dnes veľký bál, a či dáky karneval. Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú.

Technika vôkol nás

Deti z čerešničkovej triedy sa oboznámili s modernou technikou. Skúsili si ju aj vyrobiť z odpadového materiálu. A vznikli im takéto krásne výtvory.

Tangramové rozprávky

Deti z triedy Maliniek a Hrozienok si upevňovali skladanie farebného tangramu podľa predlohy v rozprávkových príbehoch „O Červenej čiapočke a O rukavičke.“

Hruštičková tangramiáda

Hruštičky si tangram spravili, hlavičky si ním potrápili. Rôzne tvary poskladali, popritom sa zabávali. Hlavolamy vyriešili, tangramiády sa zúčastnili.

Fašiangová veselica

Ja dnes budem princezničkou, A ty zasa kráľ. Celý svet je zrazu krajší, keď je karneval.

Detský karneval

,, Chystáme sa na karneval, bude zábava. Do tanca už veselá nám hudba vyhráva. Ja dnes budem princezničkou, a ty zasa kráľ. Celý svet je zrazu krajší, keď je karneval!“

Karneval Slivky

„Hurá, je to tu, radujú sa všetci, prišiel opäť k nám detský karneval“   Dňa 9.2.2024 sa v triede ZV4 konal fašiangový karneval. Všetci sme sa ocitli v rozprávkovom svete,…

Malí bádatelia v Hrozienkach

Experimentovaním s farbami sme u detí podporovali samostatnosť, tvorivosť, schopnosť kritického myslenia a našli sme odpoveď na otázku „Ako to funguje ?“

Farebný svet

Deti z triedy Čučoriedok sa hrali s farbami vedeli triediť a priraďovať podľa pokynov učiteľky.

Karneval citróniky

Ja som maska a ty tiež, pod masku sa schovať smieš. Len v tento deň ja a ty, pod maskou sme ukrytí.

Lego masters

28. januára lego kocky výročie mali, deti z našej škôlky to oslavovali. Krásne stavby postavili, aby naše oči rozveselili. Do albumu nazrite, a tiež svoje oči potešíte.

Rozprávkový karneval

Fašiangy – najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Bujará zábava, fašiangové sprievody, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé masky,…

Snehuliak trochu inak

Veľkou snahou detí z triedy Melóniky bolo postaviť si snehuliaka na školskom dvore. Vzhľadom na to, že počasie nám tú možnosť neumožnilo, tak sme to vymysleli inak. Rozhodli sme sa,…

Vtáčiky na školskom dvore

Sedí vtáčik na haluzi, nespieva, len roní slzy. Hlad ho morí, neboráka. Čo položiť do zobáka?   Ostane to vtáča nemé? Zrniečka mu nasypeme, aby keď jar zletí k stráni, spievalo…

Rukavička

Deti z triedy Maliniek a Hrozienok si prostredníctvom dramatizácie rozprávky „O rukavičke,“ upevňovali matematické pojmy (prvý, druhý, posledný).

Aktivity jabĺčok

,,Klbko priateľstva“ -september ,,Had priateľstva“ – vytvorenie veľkého srdca z detí – november ,,Mikuláš“ – december ,,Zdravé zúbky“ – prezentácia a ukážka ,,Rodičia s deťmi tvorili a robili jesenné výrobky“…

Hore brehom, dolu brehom

Zima, zima tu je, sniežik poletuje. Poletuje, pekne padá, každé dieťa sánky hľadá… Deti z triedy Hrozienok sa zúčastnili spoločnej sánkovačky s kamarátmi z prvého ročníka zo ZŠ Komenského v…

Zúbky a citróniky

Teta zdravotníčka povedala: ,,Ak chceš zdravé zúbky mať, musíš si ich umývať! S kefkou pastou čarovať, nečistôt sa zbavovať. Keď sme zúbky vyčistili spolu sme si zatančili.“

Vnímajkovia

S Vnímajkami sme sa hrali, príbehy sme počúvali. Timejka malá dievčička a jej biela palička . Srdiečka sme otvorili a dobro si osvojili.

Čerešničky a prváci na sánkovačke

Mrzne zima, milá zima, ešte milší biely sneh. Všetky deti volá, vábi každý kopec, každý breh. Sánky letia ako strela, za dedinou samý smiech. Pogúľam sa v mäkkom snehu, oj,…

Hry s vodou a jej podobami

Vedeli ste o tom, že voda sa v prírode, ale aj u vás doma môže vyskytovať až v troch skupenstvách/formách? Viete, aké formy to sú? Environmentálna výchova v materských školách…

Preteky Hruštičiek na kĺzakoch

Zapadol kraj bielym snehom, spúšťame sa dolu brehom. Hurá, s vetrom o preteky, mihajú sa čierne smreky, zamihá sa v očiach svet, to je cesta, to je let!

Sánkovačka Hruštičiek s prvákmi

Mrzne zima, milá zima, ešte milší biely sneh. Všetky deti volá, vábi každý kopec, každý breh. Sánky letia ako strela, za škôlkou je samý smiech. Pogúľam sa v mäkkom snehu,…

Maľovanie na snehu

Pani Zima nám tento rok urobila radosť veľkou hŕbou snehu. Takúto príležitosť sme si nenechali ujsť, a v piatok 12.1.2024 sme pre deti z  triedy Sliviek pripravili netradičnú výtvarnú techniku –…

Vianočná besiedka

„Máme doma jedličku, na jedličke hviezdičku. Hviezdička sa ligoce, už sú zase Vianoce.“ Týmito slovami detičky z triedy sliviek otvorili svoju prvú vianočnú besiedku. Rozžiarené detské očká svojich rodičov, starých…

Vianoce citrónikov

Zvoní, zvoní zvonček malý. Vianoce sú pred dverami. Pokoj, radosť nech Vás v srdci hreje, nech sa každá rodina iba smeje.

Malé deti s veľkým srdcom

Predvianočný čas je hlavne o dobrých skutkoch, a tých nikdy nie je dosť. Zvlášť, keď sú od srdca a vykonané vtedy, keď to nikto nečaká. Deti z MŠ Komenského sa…

Hruštičky v knižnici

Gazdovali spolu psíček a mačička , bola z toho nezdravá tortička. Zlý psík zjedol tortu potom, Hruštičky počuli v knižnici o tom.   Deti z triedy hruštičiek navštívili  ľubovniansku knižnicu a sledovali divadielko o psíčkovi a mačičke, ktoré…

Biele Vianoce Hruštičiek

Keď si hora mäkkým šálom hrdlo omoce, na oblôčik zaklopú nám biele Vianoce. Biele strechy, biele pole, dlhá biela noc. Pravá zima začína sa iba od Vianoc.   Hruštičky pozvali…

Čakáme Ťa Mikuláš

Upratali sme si všetko, čakáme ťa milý dedko. Čakáme ťa Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš. Pod okienkom z večera, ktosi ťuká – nazerá. Biela brada až po pás, jaj…

Vitamínoví kamaráti

Či si chorý a či zdravý, vitamín ti dobre spraví. Najviac ho je v zelenine aj v ovocí často žije. My sme všetko ochutnali, my budeme stále zdraví.

Čerešne sa šantia v zime

Zima ku nám prišla, krásna biela pani. Ostaň ešte chvíľu, ostaň ešte s nami. Pôjdeme sa šmýkať, postavíme snehuliaka. Zima biela, zima chladná, tá nás všetkých láka.

Pohľadnica pre Ježiška

Trieda Čerešničiek sa rozhodla poslať Ježiškovi pohľadnicu, kde aj niečo pekné nakreslili, veď si to aj zaslúžili, keď celý rok sa dobrotu strúhať snažili. Poštu sme potom navštívili, kde nás…

Vitaj Mikuláš!

Deti oslavovali príchod sv. Mikuláša, ktorý aj tohto roku prišiel do našej MŠ spolu s jeho pomocníkmi – čertom a anjelom. Mikulášovi sme zaspievali a zarecitovali básne a on nás…

Vianočné tvorivé dielne

Vianoce sú po roku znovu za dverami a s nimi prichádzajú aj tie najkrajšie vianočné básne, riekanky, koledy a vinše. Sú hudobným symbolom týchto sviatkov a i v našej MŠ…

Zdobenie stromčeka

Máme doma jedličku, na jedličke hviezdičku, hviezdička sa ligoce, už sú zasa Vianoce. Na Vianoce sme sa spoločne s rodičmi pripravovali aj u Jahôdok.

Mikuláš v jahôdkach

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti k radosti, čižmu plnú sladkosti.

Predvianočné stretnutie s prvákmi v MŠ

Zvoní, zvoní, zvonček malý, Vianoce sú pred dverami… Vinšovali a spievali deti z triedy K2 – Malinky svojim starším kamarátom z 1. ročníka ZŠ. Deti sa v aktivite na Mačičku…

Prípravy na Vianoce

Dnešný deň bol v našej škôlke iný ako ostatné. Keďže Vianoce nám už klopú na dvere, je potrebné začať s prípravami. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc  je pekný ozdobený vianočný stromček. Dlho sme neotáľali…

Prišiel k nám Mikuláš

Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v tom vreci pre nás máš? Cukríky  a čokoládky alebo aj perník sladký? Celý rok sme počúvali aj uši sme umývali. Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už…

Mikuláš

Dňa 7.12. navštívil detičky z triedy sliviek Mikuláš s anjelikom a čertom. Netrpezlivé, ale zároveň trocha bojazlivé očká detí čakali na túto chvíľku, aby mohli Mikuláša pozdraviť a potešiť básničkou a…

Ovocná maškrta

Hruštičky sa niečo nové naučili, ovocný šalát si pripravili. Svoje bruško veľmi potešili. Aj bacila spoločne vyhnali, nové sily v škôlke nabrali

VO VIANOČNEJ PEKÁRNI

Tento týždeň sa naše detičky z triedy sliviek zahrali na skutočných pekárov vianočných medovníčkov.  Deti pomenovávali suroviny uložené na stole, z ktorých sme pripravili medovníkové cesto. Cesto sme si vyvaľkali…

SLIVKY VO SVETE TVAROV

Kamaráti rôznych tvarov do sveta sa vybrali, prešli celou zemeguľou, veselo si spievali. Ja som KRUH, ako guľa, každý si ma pekne gúľa. Ja som ŠTVOREC, ako dom, každý môže bývať v…

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Naša MŠ sa opäť zapojila do tohto projektu. Spolu s vami milí rodičia, sa nám podarilo spoločne vyzbierať 74 krabíc pre opustených a sociálne odkázaných starkých. Za to veľké ďakujeme.

Žiarivý úsmev

Ak chcem zdravé zúbky mať, musím si ich umývať. S kefkou, pastou čarujem, nečistôt sa zbavujem. Ráno, večer pamätám, celý deň sa usmievam.

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok. Cookies sú kategorizované a viete sa rozhodnúť, ktorú z nich povolíte. View more
Cookies settings
Povoliť všetky
Ochrana osobných údajov
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.msvsetinska.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše kontaktné informácie

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Aké máme procesy pri úniku dát

Z akých tretích strán získavame údaje

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví

Save settings
Cookies settings