Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Deň Zeme

Plače tráva, plačú kvety, všade vôkol veľa smetí. Ach jaj, ach jaj, kto môžeš ten pomáhaj. Deti z triedy Čučoriedok a Hrozienok na „Deň Zeme“, rôznymi aktivitami a zveľaďovaním okolia…

Vitaj, vitaj slniečko!

Deti z hruštičkovej triedy si v závere týždňa upevnili poznatky o ročných obdobiach  zhotovením narodeninového kalendára.

Jar k nám letí …

Hruštičky jarné obdobie privítali zhotovením domčeka pre hmyz. S ujom Jožkom si ho spoločne pripevnili na strom, aby mohli pozorovať chrobáčikov počas celého roka.

Hruštičky v rozprávkovom svete

Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom kníh. Aj deti z hruštičkovej triedy sa vybrali do rozprávkového sveta a mesiac kníh si pripomenuli trochu netradičným spôsobom: bábkovým divadielkom, maľovaným čítaním, čítaním…

Aktuality

Vianočné besiedky

Pozývame našich rodičov na Vianočné besiedky: Kedy: 15.12.2017 o 15,15 hodine – trieda hruštičiek Kedy: 19.12.2017 o 15,15 hodine – trieda jabĺčok Kedy: 15.12.2017 o 15,15 hodine – trieda čerešničiek v Materskej škole…

Ako vitamíny putovali k citrónikom

Zážitkovým učením, priamym pozorovaním a praktickou činnosťou najmladšie citróniky poznávali zdroj vitamínov z citróna, pomarančov, zázvoru, čerstvej mäty a spoločne s pani učiteľkami sa spolupodieľali na príprave čaju z čerstvého…

Deň materských škôl

Deti z čerešníčkovej  triedy  Deň v MŠ prežívali trochu netradične. Navštívili kamaráta v rodinnom dome, u ktorého mamka pripravila pre všetky deti zaujímavé dopoludnie spojené,  s chutným občerstvením.

Bezpečne na cestách

V rámci vychádzky si čerešničky  prakticky osvojovali vedomosti o tom, ako správne prechádzať  cez prechod pre chodcov.

Zdobenie Vianočného stromčeka

Pozývame rodičov z bananikovej triedy na tvorivé dielne zamerané na výrobu vianočných ozdôb a zdobenie vianočného stromčeka. Kedy: 5.12.2017 o 15,15 hodine.

Vitamínový týždeň

Vitamínový týždeň- deti z jabĺčkovej triedy si pripravili vitamínový deň. Narezali si jabĺčka, prestreli stoly a pochutnali si na jabĺčkách a jablkovom džúse. Hostina trvala  celý týždeň.

Semafor v našom meste

Prechod cez križovatku Pozor Janík, pozor Katka, pred vami je križovatka. Takto sa deti jabĺčkovej triedy presvedčili, že cez križovatku môžu prechádzať iba vtedy, keď na semafore svieti zelený panáčik.

Klíčenie semien

Dôležité vitamíny získavame nielen konzumáciou dospelej zeleniny, ale aj naklíčovaním semien. Tento spôsob získavania vitamínov si deti z hruštičkovej triedy vyskúšali  naklíčovaním semien v BIO kvalite s následnou ochutnávkou.

Recyklohry

Zapojením sa do projektu „RECYKLOHRY“, je dôkazom toho, že už deti predškolského veku v materskej škole na ul. Vsetínskej sa oboznamujú s ochranou  životného prostredia.

Lego hodina

V Lego hodine si deti z hruštičkovej triedy mali možnosť  vyskúšať a získať nové poznatky  pri konštruovaní s Lego stavebnicou.

Oslava Dňa materských škôl

Deti Jabĺčkovej triedy oslávili Deň materských škôl rôznymi hrami a súťažami. Odmenou im bola medaila a malá sladkosť ale najväčšiu radosť mali z pohybu.

Opadalo žlté lístie

Opadalo žlté lístie ľahlo si, že bude spať. No malé jahôdky sa začali s nimi hrať …

Farby jesene

Najmladší kamaráti škôlky poznávali, identifikovali a vyhľadávali základné farby prostredníctvom rôznorodých aktivít týždenného projektu Farby jesene. Na ich ceste poznania ich zážitkovým učením sprevádzal vláčik Tralaláčik a macko Brumko, ktorí…

Čo nám dala záhrada

V aktivite „ Čo nám dala záhrada“ deti z Jahôdkovej triedy poznávali rôznu zeleninu podľa vzhľadu, farby, kde rastie, ale i ako chutí a vonia úroda z domácej  záhrady

Dary Zeme

Z vlastných zdrojov za pomoci učiteliek deti z čerešničkovej triedy  si pripravili ovocno-zeleninové šaláty, ktoré zároveň ochutnávali. Prostredníctvom takejto aktivity sme  deťom sprostredkovali  vedomosti o ich výrobe.

Rozlúčka s babím letom

Fúkaj, fúkaj vetríček…. Aj keď vetríček veľmi nefúkal, čerešničky si púšťali svojpomocne zhotovené šarkany na školskom dvore. Mali z toho veľkú radosť.

Jesenná turistická vychádzka

Čerešničky sa vybrali do blízkej prírody, aby spojili užitočné s príjemným. Videli zmeny v jesennej prírode a pohybom podporili zdravý životný štýl.

Veselé tekvičky

V  jesenný podvečer tvorili deti z čerešničkovej triedy  za pomoci rodičov tekvičky.  Každá tekvička charakterizovala niečo iné, jednoducho v šikovných rukách sa premieňali na veselé tekvičky, z ktorých najväčšiu radosť mali deti.

Starkí naši milí!

Ľúbime Vás – to povieme, za všetko Vám ďakujeme. Pretože Vás radi máme. spoločne Vám zaspievame… Deti z triedy Maliniek a Hrozienok rozveselili svojim programom starkých v dome dôchodcov, v…

Hry s legom

Všetci sa radi hráme s legom ….vyrábame a tešíme sa keď veci fungujú. Deti z triedy Hrozienok a Maliniek si vyskúšali pracovať s takým legom, ktoré naozaj fungovalo a kolotoč…

Ujo Ľubo

Všetci sme sa veľmi potešili že k nám zase zavítal náš kamarát Ujo Ľubo a pripravil si rozprávku „O zlatej rybke“. Veruže sa nám páčila.

Hry s lístim

Žltý, hnedý, červený, všetky sú už na zemi. Hrabe Janko, Anička, už je s listov cestička.

Tvorivé dielne s rodičmi

Jeseň, pani bohatá Týmito slovami oslovili učiteľky  rodičov a deti  Jabĺčkovej triedy, aby cez víkend  nazbierali plody lesa.  Doma a v škôlke urobili rôzne  výtvory a strávili  spolu príjemné pracovné popoludnie.

Branná vychádzka a lietajúce šarkany

Deti z jabĺčkovej triedy si zobrali nabalené ruksačiky a vybrali sa na brannú vychádzku. Bolo pravé jesenné počasie vhodné na púšťanie šarkanov. Šarkany sa vznášali v povetrí a deti s výskotom za nimi utekali.  

Kto nám dáva mlieko?

Deti z jahôdkovej triedy to už vedia – kravička Ruženka, ktorú deti kŕmili, dojili, ochutnali mlieko, syr a potom si ju vykreslili.

Projekt Tesco

„Zvedaví ovocníčkovia“ Chceš nám pomôcť recyklovať a premeniť školský dvor na dvor s bylinkovou záhradkou, reflexným chodníkom či relaxačným kútikom? Tak neváhaj a príď našu  Materskú školu na ul. Vsetínskej 36 v SL…

Návšteva knižnice

Deti z triedy Hrozienok navštívili knižnicu, kde sa zoznámili z prostredím a započúvali sa do príbehu z knihy „Prečo nekvitneš?“

Poznávame naše mesto

Deti z triedy Hrozienok a Maliniek sa vybrali na potulky mestom a spoznávali im známe miesta.

Najkrajšie jabĺčko

Deti z Jabĺčkovej a Banánikovej triedy navštívili výstavu, kde spoznali rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré sa dajú vypestovať v našich klimatických podmienkach.

Moje zúbky

Všetky deti z Jabĺčkovej triedy sa tešili, keď k nim prišla teta z RÚVZ v Starej Ľubovni . Spolu s kamarátom Adamkom im ukázali správny postup pri umývaní zúbkov čo smú a nesmú jesť, aby…

Exkurzia Jabĺčok na poštu

Na vychádzke v meste deti spoznali verejne budovy, navštívili poštu a oboznámili sa z miestom, kde sa nachádza mestský úrad.

Deň otcov v lesoparku

Deti z citrónikovej triedy netradičnou formou oslávili „Deň otcov“ a to opekaním v lesoparku za účasti rodičov.  Deti potešili svojich oteckov darčekmi, ktoré vopred pripravili za pomoci mamičiek.

Z rozprávky do rozprávky

Kto chýbal na prehliadke v súťaži : Z rozprávky do rozprávky, môže ľutovať. Na pódiu vystúpili deti z integrovaných škôl so známymi rozprávkami. Deti z čerešníčkovej triedy ďakujú všetkým účinkujúcim…

Mladý zdravotník

Druhý júnový týždeň sa predškoláci z čerešníčkovej triedy zúčastnili prehliadky, kde mali možnosť preukázať získané vedomosti o liečivých rastlinách a ich využití. Vyskúšali si aj  poskytovanie prvej  pomoci nie len…

MDD

Dneska je „Deň detí,“ slniečko nám svieti! Žiarivé očká všetkých detí očakávali čo nám deň donesie!Potešili sme sa zo športového odpoludnia, spievali tancovali, pohostili sa a prekvapením bol pekný darček.

Výlet do Nestvillu

Hurá na výlet! Bolo nám veľmi dobre, na peknom a aj poučnom výlete v Nestville. Niečo sme sa dozvedeli o tradíciach našich predkov,pomaškrtili, ale aj sa zabavili. Ďakujeme!

Deň na kolesách

Bicykle a motorky, prišli ku nám do škôlky. Sadnú na nich Jožko,Ferko a už letia ako pierko. Beží s nimi, neustane, kde oni chcú tam zastane.

Deň deti u hruštičiek

Deti z hruštičkovej triedy svoj sviatok MDD oslávili športom v športovo relaxačnom centre.

Kde bolo, tam bolo

Kde bolo, tam bolo na Vsetínskej ulici spievali a tancovali malé Sedmokrásky. Na Ľubovnianskom majalése sa predstavili rozprávkou o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch.

My sme malí turisti

V krásny slnečný deň citróniky sa vybrali na turistickú vychádzku do blízkej prírody. Deťom sa v prírode páčilo a najviac sa im páčili venčeky, ktoré im z púpavy uvili p. učiteľky.

Naše nové ihrisko

ĎAKUJEME! Radosť v detských očiach a úsmev na tvári vyvoláva pohľad na nové detské ihrisko v MŠ na Komenského ulici, ktoré sme slávnostne otvorili spolu s deťmi. Predsa sa nám…

Predplavecká príprava Hrozienok

Ponárať sa, nebáť sa vody, prvé oboznamovanie sa s plaveckými štýlmi, to všetko si vyskúšali i predškoláci z triedy Hrozienok, ktorí si z daného kurzu odniesli nespočetné množstvo „mokrých “…

Deň matiek u citrónikov

Ľúbim ťa, mamulienka: Deti z citrónikovej triedy sa poďakovali svojím mamkám za ich lásku, starostlivosť a obetavosť spôsobom im blízkym– básňami a piesňami spojené s pohybom

Plavecký výcvik čerešničiek

Ako tradične aj tohto roku predškoláci z čerešničkovej triedy absolvovali plavecký výcvik pod vedením plaveckej školy Kvapka. A ako sa im darilo?

Deň rodiny

Vyrástol raz jeden strom, ocko s mamkou býval v ňom. Obaja sa radi mali, dlho sami nezostali. Raz a dva tu boli deti, slniečko aj na nich svieti. Už to…

Deň Zeme

Úžasné miesto je táto planéta, vesmírnou súčasťou sme aj my, nazrime spolu do sveta, ten prienik ostane dôverný. Deti z triedy Hrozienok poznávali kúsok zeme, jej čaro, zákonitosti živej a…

Jarné upratovanie

Keď chceme dvor pekný mať, musíme si upratať! Deti pracovali s náradím, vytrhávali burinu a vyvážali bio odpad.

Deň rodiny

Mamka, ocko! Pozývame Vás na diskotéku s Ujom Ľubom pri príležitosti osláv „Dňa rodiny“v našej materskej škole. Dňa: 18.5.2017 Kedy: 15.30 hod Tešíme sa na Vás!

Čerešničky v knižnici

Už sa stalo tradíciou, že s najstaršími deťmi kolektívne navštevujeme  knižnicu. Táto návšteva vytvára dobré predpoklady pre rast budúceho čitateľa.  

Exkurzia čerešničiek k hasičom

Prvý májový týždeň bol pre predškolákov netradičný. Zúčastnili sa exkurzie k hasičom. Praktickými ukážkami sa deti oboznámili s technikou a prácou hasičov. Cestou okolo rieky Poprad pozorovali nielen okolitú prírodu,…

Prezentácia krúžku Aj na Vsetínskej ul.

Pozývame rodičov, ktorých deti navštevujú krúžok anglického jazyka na jej prezentáciu. Kedy: 25.5.2017 o 15,00 hodine Kde: trieda hruštičiek – deti z triedy hruštičiek, čerešničiek, citrónikov Kedy: 25.5.2017 o 15,45 hodine Kde:…

Prekvapenie pre mamičku

Deti s citrónikovej triedy  pozvali svojich ockov, aby im pomohli zhotoviť darček pre mamičku. Ockovia boli veľmi tvorivý  a spoločne zhotovili krásne darčeky, ktoré deti odovzdajú svojim mamkám na slávnostnej besiedke, ktorá…

Pozvánka

Pozývame všetky naše mamičky do Materskej školy na Vsetínskej ul.na besiedku pri príležitosti Dňa matiek. Kedy: 3.5.2017 o 15,15 Kde: trieda hruštičiek Kedy: 5.5.2017 o 15,15 Kde: trieda banánikov Kedy:…

Deň narcisov na Vsetínskej

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok dobrovoľne sa do nej zapojila aj naša MŠ. Každý, kto si v tento deň pripol narcis na svoj…

Prezentácia hudobno – speváckeho krúžku Sedmokráska

Pesnička je kľúčik zlatý, srdce sa ňou otvára. Pesničkou sa krása, kráse, srdce srdcu privráva. Rozprávkovými piesňami O snehulienke a detskými tancami sa prezentovali deti z hudobno-speváckeho krúžku Sedmokráska pred…

Muzikálove vystúpenie Škaredé kačiatko

Deti z MŠ – Komenského pozvali na Muzikálovú rozprávku: O škaredom kačiatku svojich kamarátov z čerešničkovej triedy – MŠ Vsetínska. Vystúpenie sa deťom veľmi páčilo, za čo ich odmenili bohatým…

Až raz budem prvákom

Jedna malá žabka kváka, že sa zmení dnes na žiaka, kvaki-kvaki, čáry- máry, podarí sa kúzlo vari? Kúzlo sa podarilo v triede Hrozienok, z MŠ Komenského, kde sa všetky deti…

Mesiac knihy

Netradičné čítanie rozprávky zažili deti z banánikovej triedy v knižnici, ale aj materskej škole.

Škaredé kačiatko – muzikálová rozprávka

„Prečo ste ma von vyhnali, veď sme spolu vyrastali. Vedno sme svet poznávali, vo vodičke sa čľapkali. Muzikálom o „Škaredom kačiatku“ sa predstavili rodičom aj kamarátom z iných MŠ, deti…

Veľkonočné tvorivé dielne

Deti z triedy Maliniek strávili krásne popoludnie so svojimi rodičmi maľovaním veľkonočných kraslíc.

Hoki Poki

Vieme si vážiť chlebík? Divadielko Hoki Poki deťom ukázalo ako sa chlebík rodí.

Karneval čerešničiek

My sa na karneval tešíme, lebo sa na masky premeníme. Zábava je s nami veľká, všakže, pani učiteľka?

Karneval v hruštičkovej triede

Fašiangy a karnevaly ohlasujú príchod jari. Keď masky ožívajú , fašiangy sa začínajú, deti z hruštičkovej triedy veľkú radosť majú.

Rozprávkový karneval

Ovenčili sálu, všetko kvôli bálu…. Je tu, je tu karneval detský karneval, Hádaj kto je kráľovná a kto kráľ!

Super kĺzačka

Deti z citrónikovej triedy sa vybrali k ZŠ na Komenského ulici, kde si spravili super kĺzačku.. Bez zábran sa kĺzali bezpečne z mierneho kopca a mali z toho obrovskú radosť.

Ako išlo vajce na vandrovku

Piesňou, hrou na hudobnom nástroji, sprievodným slovom rozprávača Uja Ľuba a farebnou prezentáciou hlavných postáv- zvieratiek deti poznávali príbeh Vajíčka, ktoré sa vybralo na vandrovku. Ujo Ľubo mnohým z nás…

Rozprávkový karneval

Kde?: MŠ Komenského, MŠ Vsetínska Kedy?: 21.2.2017 o 9,30 hodine Zvieratká sa zabávali, každý z nich sa schuti smial. Kým nevyšiel mesiac malý, trval skvelý KARNEVAL!

Sánkovačka

Vzali deti boby, sane posadali všetci na ne, šmyk po vŕšku tra -la -la, kto sa v snehu prvý vyváľal? Hrozienka či malinky, zdolali kopec malinký, sánkovali, váľali sa, od…

Zimné radovánky

Perinbaba, ty si zlato, nasnežila si nám veľa za to, všetkým psíkom do uška, medvedíkovi do kožúška, na každého husto sneží, každé dieťa vonku beží, kopa snehu deti láka, stavali…

Vianočné vystúpenie citrónikov

My sme deti maličké, sníčky máme v hlavičke. Snívame o darčekoch, čo budú pod stromčekom… Podobnými veršami a piesňami spojené s pohybom a hrou na rytmických nástrojoch , deti z citrónikovej triedy sa predstavili svojim…

Biele Vianoce

Keď si zima bielym šálom hrdlo omoce, do okna nám pozerajú „BIELE VIANOCE…“

Najkrajšia tradícia sviatočných dní

Nastal zimný čas a na dvere nám klopú najkrajšie sviatky v roku – Vianoce Je tu čas radosti,  prekvapení a prianí. Prianím detí z čerešničkovej triedy bolo pripraviť vianočný program,…

Návšteva prvákov v MŠ

V rámci spolupráce so ZŠ deti z triedy čerešničiek pozvali na vianočné vystúpenie deti  z 1. ročníka ZŠ Komenského. Posedenie sa uskutočnilo v radostnej vianočnej atmosfére s ochutnávkou bylinkových čajov…

Milý Ježiško !

Prešiel rok a opäť sú tu Vianoce. My deti z čerešničkovej triedy na ulici Vsetínskej  v Starej Ľubovni sme sa snažili poslúchať a veľmi sa tešíme na darčeky.

Mikuláš

Mikuláš je dobrý dedko, počuje a vidí všetko, nikdy sa vraj nezlostí, deťom nosí sladkostí.

Zdobenie Vianočného stromčeka u hruštičiek

V strede  našej triedy žiari, ozdoby má na konári. S rodičmi ich pripravili a stromček si vyzdobili. Spoločne strávené chvíle pri zdobení Vianočného stromčeka deti z hruštičkovej triedy spestrili krátkym kultúrnym programom.

Vianočné tvorivé dielne

Vianoce sú predo dvermi, klopú, klopi-klop, do štedrého dňa im chýba už len malý krok. Vsetci malí kamaráti z triedy Hrozienok, čo len šikovné ruky, nohy mali, v našej škôlke…

Čarovné Vianoce…

Prichádza k nám Ježiško… Srdečne Vás všetkých pozývame do materskej školy na Vianočnú besiedku Kedy: 15.12.2016 o 15.30 hod. Kde: MŠ Komenského 8

JESENNÉ VÝTVORY CITRÓNIKOV

Aj keď ručičky deti z citrónikovej triedy  sú ešte slabučké a nešikovné, ale za pomoci dospelých zvládli zhotoviť pekné jesenné výtvory.

DOPRAVA U CITRÓNIKOV

Poznatky o dopravnej výchove si deti z citrónikovej triedy osvojovali  v hre aj praktickými činnosťami.

ŠARKANIÁDA U CITRÓNIKOV

Veľkú radosť mali deti z citrónikovej triedy, keď si  púšťali šarkanov na bežeckej dráhe pri  ZŠ na Komenského ulici.

Vianočné besiedky

Pozývame rodičov na Vianočné besiedky. Kedy: 15.12.2016 o 15,00 hodine Kde: pavilón C5, čerešničkova trieda Kedy: 20.12.2016 o 15,30 hodine Kde: Pavilón C6, citrónikova trieda Kedy: 19.12.2016 o 15,30 hodine…

Vianočné tvorivé dielne

Deti z triedy Hrozienok Vás milí rodičia srdečne pozývajú do materskej školy na „Vianočné tvorivé dielne“ KEDY: 6.12.2016 t.j. utorok o 15.00 hod Veľmi sa na Vás tešíme!

Už prichádza Mikuláš

Pozývame rodičov na zdobenie Vianočného stromčeka spestrený vystúpením deti. Kedy: 5.12.2016 o 15,30 hodine Kde: pavilón B3, hruštičková trieda, MŠ Vsetínska

Ľudové tradície u čerešničiek

Že starožitné vecí sa ešte zachovali, presvedčili sa o tom deti na výstavke v čerešníčkovej triede. Šikovné ruky babičiek im pripravili “ chutné jedlá starých mám“ Odmenou im  bol kultúrny…

Tvorivé nápady čerešničiek

Prezradiť Vám chcem práve, obe ruky máme pravé.   V hlávkach dobré nápady, príďte  si k nám po rady.  

Bezpečnosť na ceste

Pozriem vľavo,pozriem vpravo, cez ulicu prejdem hravo. Po prechode pre chodcov o chvíľu som za cestou

Fúkaj vetrík, fúkaj /vzduch okolo nás/

Fúkaj, fúkaj vetríček, zaspievaj mi pieseň, že už lístie opadlo, že už prišla jeseň, a s ňou veľké šarkany, šantili sme s nimi bez rany. Deti tried MŠ Komenského sa…

Pozdrav detí pre starkých v dome seniorov

Milé starké, milí starkí, to sú pre Vás slová vďaky, máme pre Vás básničku, a to veru nie maličkú, pretože Vás radi máme, zo srdca Vám zaspievame….spievali, recitovali a veselo…