Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Sláviček MŠ

„Sláviček“ je známy svojím nádherným spevom. Tak tomu bolo aj v našej materskej škole dňa 4. 5 2022,  kedy sa  konala školská prehliadka ľudovej piesne, na ktorej zneli ľubozvučné melódie z detských…

Deň narcisov

Naša MŠ, po dvojročnej prestávke, sa opäť tento rok zapojila do verejnej zbierky „Deň narcisov 2022“, ktorú každoročne organizuje občianske združenie Liga proti rakovine. Účelom zbierky je získať finančné prostriedky…

Deň matiek

Tej najmilšej a najzlatšej maminke k sviatku, s prianím všetkého najlepšieho pre radosť a na pamiatku. Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku, za starosť, bozky na líčka, za…

Deň Zeme

Aj tento rok sme na Deň Zeme venovali našu pozornosť nášmu okoliu, prírode, a tak sme oslavovali ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa…

Aktuality

Svetový deň prvej pomoci /8.september/

Zážitkovým učením a priamym pozorovaním práce záchranára deti z MŠ Komenského poznávali základy podania prvej pomoci, správania sa v role zraneného, ale aj aj toho, ktorý prvú pomoc podáva, ako…

Výlet na hrad a do skanzenu

Už sme prišli z výletu, nezmokli sme a sme tu. Navštívili sme náš pekný „Ľubovnianský hrad a skanzen, “ a ostali nám nezabudnuteľné zážitky.

Rozlúčka s predškolákmi

Milé pani učiteľky, nemusíte plakať, budúci rok nové deti budú v triede skákať…. Aj takto sa lúčili naši predškoláci na ulici Komenského.

Beh za zdravé srdce

Kto chce stále zdravý byť, musí si s nami zacvičiť! Všetci veru zdraví chceme byť a preto sme behali dnes pre svoje srdiečko.

Deň na kolesách

Vpredu kolo, vzadu kolo. Každé kolo bežká. Ktože by to neuhádol – je to kolobežka. Stanem na ňu, odrazím sa a už letím z briežka. Deti na odrážadlach dodržiavali smer…

Deň detí

Počkali sme si na slniečko a veru sa vyplatilo! Už ráno sme si na MDD zatancovali na školskom dvore a náš malý výlet do prírody sa veru vydaril. Už len…

MDD banániky

Aj deti z banánikovej triedy využili týždeň detskej radosti na rôzne športové a pohybové aktivity.

Návšteva kina

Aj keď nám počasie neprialo nedali sme si újsť návštevu kina. Pozreli sme si pekný dojímavý príbeh „Psie veličenstvo“ o kamarátstve.

Diskotéka Uja Ľuba

Ujo Ľubo zas navštívil našu škôlku a roztancoval všetky deti. S dobrou náladou a veselými pesničkami sme začali týždeň detskej radosti.

CVIČÍ CELÁ RODINA

CVIČÍ CELÁ RODINA – Zmena Z dôvodu nepriaznivého počasia sa akcia prekladá. O termíne Vás budeme včas informovať.  Milí rodičia, Pozývame Vás na celoškolské športové podujatie „Zacvičte si s nami“,…

Vystúpenie v klube dôchodcov

Haj, husičky haj, cez zelený háj…. Spievali a tancovali deti z triedy Hrozienok všetkým, ktorí prišli osláviť DEŇ MATIEK v mestskom klube dôchodcov

Týždeň detskej radosti

V MŠ Komenského sa na Vás tešíme. Pondelok: Diskotéka s Ujom Ľubom Utorok: Rozprávkové kino Streda: Deň rodiny Štvrtok: Deň na kolesách Piatok: MDD – vítanie detí – Výlet do…

Plávam, plávam, plávame

Deti z triedy Hrozienok absolvovali predplavecký výcvik, kde sa naučili nebáť sa vody, ale naopak tešiť sa z nej.

Týždeň detskej radosti

Týždeň detskej radosti V týždni od 27.5. do 31.5 2019 pre naše detičky máme pripravený tento program: Z rozprávky do rozprávky – súťaživé hry a zábava na školskom dvore –…

Deň matiek u hruštičiek

Naša mamka je tá čo je najkrajšia, najmilšia a najdrahšia – recitovali deti svojím mamkám v hruštičkovej triede.  

Spoločné chvíle nad knihou

V hruštičkovej triede je plno kníh, pozrieme si niekoľko z nich. Popremýšľame chvíľočku, zahráme a nakreslíme si rozprávočku.

Malí recitátori

Na Vsetínskej detičky prednášajú básničky. Jazýčky ich poslúchajú, keď básničky recitujú. Dňa : 28. 03. 2019 sa uskutočnil II. ročník v prednese poézie a prózy: Vsetínskej veršíky.

Rozprávkové popoludnie u banánikov

Kde bolo tam bolo… Za siedmimi horami… Deti z bananikovej triedy sa vybrali do rozprávkového sveta a s  radosťou počúvali rozprávky, ktoré im prišla prečítať babička.

Kniha naša kamarátka

Návšteva kníhkupectva a knižnice nebola pre deti novinkou. So záujmom počúvali príbeh o knihách a reagovali na otázky. Deti z triedy Maliniek a Hrozienok sa zahrali na malých ilustrátorov a…

Fašiangový karneval

Žltá, modrá, zelená, čo to asi znamená? Červená, biela, hnedá, masiek je už plná trieda. Ružová, čierna, sivá, šašo i kráľ nám kýva. Fialová, belasá, karnevalu deti tešia sa. Oranžová,…

Detský Karneval

Je tu, je tu karneval, detský karneval, hádaj kto je kráľovná a kto kráľ… Pozývame všetky deti na „Detský fašiangový karneval“ do našej MŠ Kedy?: 26.2.2019 – Komenského 14.2.2019 –…

Veľká sánkovačka

Hurá, hurá máme boby, sane, sadneme si na ne! Dolu brehom spúšťame sa, v bielom snehu váľame sa.

Hokusy pokusy so snehom

Deti z triedy čučoriedok experimentovali so snehuliakom, ktorého si postavili v triede a pozorovali zmeny vplyvom tepla.

Biela zima u hruštičiek

Padá, padá z nebička malá biela hviezdička. Za ňou druhá, potom tretia, na školský dvor deti letia. Padá ich dnes z neba veľa, výtvory zo snehu robiť treba…    

Vystúpenie v knižnici

Slávnostné otvorenie: „Všetkým ľuďom dobrej vôle“ Deti potešili svojim vianočným programom návštevníkov knižnice a za odmenu si mohli vyzdobiť sladké medovníčky.

Biele VIanoce

Otvárame srdcia láske, už prichádza krásny čas a tajomstvo Tichej noci nech pohladí všetkých nás… Takto potešili deti svojich blízkych na sviatočnej, Vianočnej besiedke.

Vianočné besiedky

Pozývame našich oteckov a mamičky na Vianočné besiedky a tvorivé dielne. Kedy: 13.12.2018, o 15,00 hodine Kde: trieda jahôdok v pavilóne A2, Kedy: 17.12.2018, 015,30 hodine Kde: trieda hruštičiek v…

Biele Vianoce

Koledy či vinše, medovníčky a ešte čosi inšie. A keď zažiaria vianočné hviezdičky, pozývame do školičky oteckov a mamičky na slávnostnú Vianočnú besiedku. Kedy?: 14.12.2018 o 15.30 hod Tešíme sa…

Deň imunity

Trieda banánikov – bacilov sa nebojíme, imunitu posilnime.

Cesta nie je ihrisko

Cesta nie je ihrisko, to už viem celkom na isto, Na ceste sa nikdy nehrám, poviem to ja všetkým zebrám. Ide, ide kolobežka, kto ju nemal všetko zmeškal, učili sme…

Starkí v našej MŠ

Milé starké, milý starkí, máme pre Vás slová vďaky, básničky a pesničky. ĎAKUJEME, že ste prišli do materskej školičky. Okrem pekných básni a piesní sme starkých potešili aj krásnymi darčekmi.

Sauna

Sauna to je teplý dom, dnes budeme bývať v ňom. Deti sa otužovali a tak upevňovali svoje zdravie.

Deň materských škôl v S na Vsetínskej

V Deň materských škôl  sme pre deti pripravili športové dopoludnie za pomoci a účasti našich budúcich učiteliek, ktoré sa zúčastnili dvojtýždňovej pedagogickej praxe v našej materskej škole. A opäť sme…

Jesenné čarovanie

Čo to padá od rána z obrovského gaštana? To padajú zaránky malé hnedé gaštanky. Mamka vraví sem ich nanos a v tom brnk mi jeden na nos. Takúto báseň si…

Fidlibum v materskej škole

Rozhlas a televízia Slovenska v Materskej škole na Vsetínskej ul. v Starej Ľubovni Dňa 18.9.2018 sa v Materskej škole na Vsetínskej ulici v Starej Ľubovni uskutočnilo natáčanie zábavno-vzdelávacej relácie pre…

Rozlúčka predškolákov

Lúčim sa so škôlkou, lúčim sa s Vami…takto zazneli slová rozlúčky v triede HROZIENOK a MALINIEK na Komenského MŠ. Predškoláci sa lúčili so svojimi pani učiteľkami a kamarátmi.

Detské Ľubovnianské hry

Predškoláci   MŠ Vsetínska a elokovaných tried Komenského posledný týždeň pred prázdninami sa zúčastnili „Detských ľubovnianskych hier“   pod názvom „ Zober loptu a nie drogy“ a svojou šikovnosťou  získali 10 miest v týchto disciplínach: a 2….

Hurá na výlet

Trieda HROZIENOK a MALINIEK – Návšteva Vojenského tábora – Na koni sme sa povozili, aj zvieratká nakŕmili, všetky stredoveké hry vyskúšali.

Exkurzia – Nestville park Hniezdne

Prostredníctvom exkurzie sa deti oboznámili s históriou nášho  regiónu, tradičnými remeslami, výnimočnými zručnosťami ľudí žijúcich na tomto území a náradím, ktoré používali v danom období.

Čerešničky v Haligovciach

Za účasti rodičov  pri príležitosti blížiacemu sa „Dňu otcov“  deti z Čerešničkovej triedy uskutočnili  športové odpoludnie na gazdovskom dvore v Haligovciach pod názvom „Guľášovka“. V príjemnom prostredí všetci zúčastnení zažili veľa hier…

„Vy rozhodujete, my pomáhame“

Vsetínska naša milá znova sa nám vynovila. „Každé dieťa chce mať peknú škôlku, v nej sa učiť, hrať“, týmto citátom sa orientuje kolektív našej materskej školy. Realizáciou projektu „Vy rozhodujete,…

MDD -starší Ovocníčkovia

Starší Ovocníčkovia z MŠ strávili svoj veľký sviatok -MDD športom a hrami. Spolu s pani učiteľkami prekonávali stanovené prekážky a šantili sa s bublinami. Aj títo kamaráti odišli domov plní…

MDD -mladší Ovocníčkovia

Najmladší Ovocníčkovia z MŠ  strávili svoj veľký deň- MDD cestou do rozprávok. V rozprávkach ich čakali kamaráti včielka Mája a Vilko, Červená čiapočka a vlk, Tri prasiatka  a Janko Hraško,…

Najmladší zdravotník

Deti predškolského veku si mohli overiť svoje vedomosti o liečivých rastlinách a vyskúšať praktické zručnosti pri ošetrovaní drobných úrazov v súťaži najmladších zdravotníkov.

MDD

Dneska je „Deň detí! slniečko nám svieti…

Týždeň detskej radosti

Deti celej MŠ od 28.5. – 1.6.2018 prežívali týždeň detskej radosti. Každý deň  na nich čakalo iné prekvapenie, ktoré pre nich pripravili učiteľky v jednotlivých triedach..Prežili sme týždeň plný radosti, nových…

Cvičí celá rodina

Zdvihni rúčku, raz-dva- tri, byť lenivý sa nepatrí. Nádych, výdych otočka, nikto na nás nepočkal. Precvičili sme všetky svaly, ako keby sme sa hrali. Ruka hore, noha dolu, hýbali sa…

Deti deťom

Pri príležitosti MDD, v priebehu týždňa detskej radosti,  deti  starších oddelení   pripravili pre svojich kamarátov materskej školy kultúrny darček.

Deň na kolesách

Na to sme si všetci zvykli, že jazdíme na bicykli..

Výlet do Nestvillu

„Hurá ide sa na výlet!“ Slniečko svietilo, ruksaky nabalené, úsmev na tvári a ide sa … Aj sme sa niečo naučili o pradávnych remeslách a tradíciách,aj povozili na voze, aj…

Návšteva policajtov v MŠ

„Pomáhať a chrániť“ – to je heslo polície SR. 112 – volali deti My sme si dnes spolu s policajtmi zopakovali pravidlá cestnej premávky, ale aj sme sa naučili niečo…

Sedmokrásky na Ľubovnianskom majalese

Sadíme my máje, vstavaj dievča hore, ak hore nevstaneš, mája nedostaneš… V tejto téme sa niesla prezentácia našich Sedmokrások na Ľubovnianskom majalese.

Týždeň detskej radosti

Milí rodičia blíži sa krásny deň pre všetky deti MDD a preto sa v MŠ na ulici Komenského chystajú na celý týždeň zaujímavé aktivity pre naše deti: Pondelok: 28.5.2018 –…

Deň rodiny

Mám mamičku ocinka, to je moje šťastie. Spolu s nimi od malička v zdraví, láske rastiem! No a preto, pre koho to srdiečko? Pre ocka a mamičku!

Divadielko HOKI POKI

Do našej škôlky zavítalo divadielko HOKI POKI s predstavením „Chlebík“, ktoré deťom pútavo a zároveň zábavne priblížilo aká náročná je cesta od zrnka k voňavému a chrumkavému chlebíku.

Malí ochranári

Všetci spoločne sa budeme starať o naše nové stromčeky, ktoré sme si zasadili na našom školskom dvore.

Oslavy DŇA MATIEK

Deti z MŠ na Vsetínskej ulici si pozvali na triedne besiedky pri príležitosti Dňa matiek svojich najbližších. Kytičku, ktorú uvili z básni, piesni, hier, cvičení, tancov a rozprávok priniesla do sŕdc mamičiek radosť…

Deň narcisov 2018

Aj  tento rok naša MŠ sa dobrovoľne  zapojila do jedinečnej verejno-prospešnej zbierky „Deň narcisov 2018“,  ktorú organizuje občianske združenie Liga proti rakovine. Každý, kto si v tento deň pripol narcis na…

Projekt „Živá a neživá príroda“

Prostredníctvom rôznych aktivít a priamym pozorovaním deti  v čerešničkovej triede sa oboznamovali so živou a neživou prírodou. Tvorili sopku a pokusom pozorovali ako sopka chrlí a vyteká z nej žeravá láva. Na vychádzke k rieke Poprad  pozorovali…

Jarná vychádzka

Jarné slniečko vylákalo deti z čerešničkovej triedy do blízkej prírody, aby spojili príjemné s užitočným. Spojili pohyb, ktorý je veľmi dôležitý s pozorovaním zmien v prírode.

Beh za zdravé srdce

Srdiečko má rado, keď sa hýbeme… O tom sa presvedčili aj deti z MŠ Komenského, ktoré dnes pre svoje zdravé srdiečko športovali, hravo zvládli beh cez prekážky, slalomový beh a…

Deň Rodiny

Milé mamičky a oteckovia! Dňa 17.5.2018 o 15.30 hod.Vás srdečne pozývame do našej MŠ na Komenského ul., na športový „Deň rodiny “ strávený s našimi deťmi. Budeme cvičiť, hrať sa…

Deň Zeme

Banániky a Deň Zeme. Tak sme siali – sadili, starali sa – polievali, pozorovali – presádzali, tvorili – maľovali a tešili sa …

Apríl mesiac lesov

Malé čučoriedky si pripomenuli rôznymi aktivitami apríl mesiac ochrany lesa. Malinky si z odpadového materiálu vyrobili vlastnú spoločenskú hru Recyklo-hráčik.

Poznávam svoje mesto

Deti z MŠ Komenského absolvovali poznávaciu vychádzku svojim mestom.

Turistická vychádzka k rieke Jakubianke.

Pravá, ľavá, pravá, ľavá, pešia chôdza tá je zdravá! Spievali sme si všetky Hrozienka a Malinky pri prekonávaní prekážok a objavovaní zaujímavostí na turistickej vychádzke k rieke Jakubianke.

Saunovanie

Sauna to je teplý dom, dobre nám je veru v ňom! Predškoláci z tried Hrozienok a Maliniek absolvovali počas mesiaca apríl otužovanie v saune.

Návšteva 1. ročníka ZŠ

Adam v škole nesedel abecedu nevedel…to sa nedá povedať o predškolákoch z Komenského MŠ, ktorí si vyskúšali aké to je sedieť v školskej lavici, písať na tabuľu, čítať a počítať.

Veľkonočné tvorivé dielne

Deti z triedy HROZIENOK, spolu s rodičmi prežili príjemné odpoludnie tvorením veľkonočných dekorácií.

Cirkus Pinka

Bábkové divadielko spod spišského hradu sa nám predviedlo s krásnym predstavením „Cirkus Pinka.“ Ďakujeme za pekný kultúrny zážitok.

Naša nová kniha

Deti z triedy banánikov v rámci mesiaca knihy mali možnosť oboznámiť sa ako vznikla detská kniha. Kniha upúta nielen estetickou stránkou, ale rozvíja i jemnú motoriku, logické myslenie a rečový…

Marec mesiac knihy

Keď mám peknú knihu v ruke, hoci neveľkú, je to, akoby som stretla dobrú priateľku… Deti z Komenského sa v mesiaci venovanom knihe vybrali na návštevu kníhkupectva, kde si prezreli…

Bábkové divadlo

Zvonil, zvonil zvonček práve, volal všetky deti hravé, do divadla prišli deti k nám, rozpovedia oni  všetko vám, ako spolu s kamarátmi rozprávku si vypočuli, zaspievali i zatancovali  a nové…

Dentálna hygiena v MŠ

Banániky si rozprávali s dentálnou hygieničkou o čistení zúbkov. Ja mám všetky zúbky mocné ako dúbky. Preto si ich chodím rád ráno, obed a večer umývať.

Zimné radovánky

Hurá, deti, sniežik padá! Padá sniežik biely. Môžeme už robiť všetko, čo sme dávno chceli: bobovať sa, ježka stavať, ba aj robiť snehuliaka…

Vsetínske veršíky

Šikovné detičky z materskej školičky, prednášali  štebotavé  Vsetínske veršíky.

Sneh sa sype

Sneh sa sype, stále sneží, kamarátov prvákov a predškolákov to veľmi teší.

Snehové výtvory

Už sú biele briežky, chytali nás smiešky. Kopa snehu deti láka, postavili snehuliaka. Každý si už zuby brúsi, teraz predsa sneh byť musí.  Deti z čerešničkovej  a jabĺčkovej triedy v dopoludňajších hodinách prejavili radosť…

Sánkovačka – kĺzačka

Už sú biele briežky, chytajú nás smiešky. Smiešky, smiechy, smiešiská, vetrisko nás postíska. Verabože, sneh sa kĺže, taký ako maslo je. Prišli sme si na svoje, spolu s 1. ročníkom ZŠ…

Fašiangový karneval

Je tu, je tu karneval, detský karneval, každý sa tu zabával… Fašiangový bál nám spríjemnil „Ujo Ľubo“ so svojimi pesničkami.

Fašiangový karneval

Chystali si deti masky, nikto nemal na tvári vrásky, vôkol škôlky sa niesol smiech a špás, fašiangový karneval opäť prišiel medzi nás. Tak na tu veľkú slávu všetci chceli prísť,…

Zimné radovánky s prvákmi

Deti z triedy Hrozienok si užili dopoludnie s kamarátmi z prvého ročníka na spoločnej sánkovačke.

Sánkovačka

Hurá už je sneh! Sánky dolu z klinka, ubehne nám nejedna veselá hodinka…

Hokusy-pokusy

Deti Jabĺčkovej triedy si urobili hokusy a pokusy s vodou, snehom a ľadom.

Zimná športová olympiáda

Deti z Jabĺčkovej triedy usporiadali Zimnú športovú olympiádu pod heslom : „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

Návšteva telocvične

Čerešničky navštívili  deti 1. ročníka ZŠ Komenského, kde spoločne prežili športový deň vo veľkých priestoroch telocvične,  ako veľkí školáci.

Biele Vianoce

V Betlehéme dieťa spinká… Dobrú pohodu vinšujeme Vám, štedrosť a hojnosť Vašim chalupám. V Novom roku zdravie pevné, nech Vám všetkým slúži verne! Deti z Komenského potešili svojich najbližších vianočnými…

Voňavé Vianoce

Bim, bam, bim, bam, zvonky zvonia, bim, bam, bim, bam, koláč vonia, a rozvoňal celú triedu Citrónikov, praktickou ukážkou, rozvaľkaním a vykrajovaním pernikového cesta, ale i pochutnaním si pri citroníkovom…

Piekli medovníčky

Deti Jabĺčkovej triedy mali veľkú radosť, keď si spolu s učiteľkami upiekli sladké a voňavé medovníčky. Ochutnali ich  hneď po upečení a ostatne zjedia pri oslave Mikuláša a Vianoc.

Mikuláško, dobrý strýčko

Mikuláš, Mikuláš čo v tom vreci máš? Či to všetko nám rozdáš? Bolo že to radosti, keď k nám s veľkým vrecom na chrbte zavítal Mikuláš v sprievode anjela a…

Biele Vianoce

Srdečne pozývame rodičov,starých rodičov na malé posedenie pri stromčeku. Tešíme sa na Vás s pekným programom. Kedy: 19. 12.2017 t.j.(utorok) o 15.30 hod. Kde: Materská škola Komenského

Deň jablka

Bolo raz jabĺčko krásne….si spievali deti z triedy Čučoriedok počas celého dňa kedy sme sa o „Jablku “ veľa dozvedeli

Zvedaví Ovocníčkovia

Deti z triedy Hrozienok a Maliniek si vyskúšali zdravé šaláty z ovocia a zeleniny, najprv samy pripraviť a neskôr aj ochutnať.

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok. Cookies sú kategorizované a viete sa rozhodnúť, ktorú z nich povolíte. View more
Cookies settings
Povoliť všetky
Zakázať
Ochrana osobných údajov
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.msvsetinska.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše kontaktné informácie

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Aké máme procesy pri úniku dát

Z akých tretích strán získavame údaje

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví

Save settings
Cookies settings