Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Farebný týždeň u Jahôdok

Papier je bielučký, farebné sú farbičky. Žltou kreslím hrušku, modrou zas slivku. Červené sú jabĺčka, zelená je trávička .

Návšteva Ľubovnianskej knižnice

Ďakujeme pracovníkom Ľubovnianskej knižnice za príjemne strávené dopoludnie a pekné divadielko s názvom: „Rozprávka o dopravných značkách“.

Zobraziť všetky triedy

Trieda K2

Malinky

Učebňa: Komenského 2
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 23 žiakov,
z toho 11 chlapcov a 12 dievčat
 • Bebko Teo
 • Imrich Michal
 • Kičura Teo
 • Kmeč Adam
 • Lang Oliver
 • Petroš Pavol
 • Pišta Ján
 • Šalamon Dávid
 • Šesták Teo
 • Špiner Patrik
 • Ženčuch Adrián
 • Budzáková Barbara
 • Dudová Liliana
 • Jančárová Ema
 • Kaletová Alexandra
 • Kmečová Karolína
 • Križalkovičová Lucia
 • Osvaldová Sára
 • Raslavská Sofia
 • Reľovská Barbora
 • Slavkovská Nina
 • Slodičáková Laura
 • Varcholová Ester