Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Celoslovenská súťaž DÚHA

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž je integrálnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu v materských, základných a základných umeleckých školách. I tento rok sa zapojili deti našej MŠ v oblasti výtvarného…

Deň Matiek

Je tu jedna krásna víla, vždy usmievavá, dobrá, milá. Je tu ráno, je tu večer, stráži ťa, aj keď ty spíš, vždy na teba pozor dáva, aj vtedy, keď ju…

Ujo Ľubo

Veľmi sme sa potešili, že po dlhom čase sme u nás v MŠ mohli zase privítať Uja Ľuba s novou aktuálnou rozprávkou “ O neposlušných baciloch“

Projekt ,,Voda nás spája“

Detičky z MŠ Vsetinska sa zapojili do projektu ,,Voda nás spája“. Vytvorili sme tvar domčeka, ako symboliku toho, že voda sa nachádza všade okolo nás, je nevyhnutná pre náš život,…

Darujte nám 2% z dane

My, ovocníčkovia maličkí,
oslovujeme ockov a mamičky,
2% z daní na náš účet prispieť môžte,
prosíme pekne, pomôžte!!!

Ďakujeme…

Milí priatelia ovocníčkov, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a darujte nám 2% zo svojich daní poukázaním nášmu RZ pri Materskej škole Vsetínska.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • financovanie školských a mimoškolských aktivít detí našej školy
 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

  Postup krokov na poukázanie 2%

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 17.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.pdf
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby údaje o prijímateľovi sú už vyplnené/. Tlačivo Vyhlásenie – (viď príloha) doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa.
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ak spadáte pod daňový úrad v Starej Ľubovni, prineste tieto tlačivá nám a my ich odnesieme za Vás.

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení RZ pri Materskej škole

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Vsetínska 1657/36, 06401 Stará Ľubovňa

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171299

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť na našej web. stránke dostali ste ich aj od triednych učiteliek kliknutím na príslušný názov tlačiva, ktoré si môžete vypísať, stiahnuť a vytlačiť.

Všetkým Vám za Vašu ochotu vopred ďakujeme!!!
Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene.
ĎAKUJEME!!!

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby