Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Výzdoba stien a terás

Šikovné pani učiteľky krásne vyzdobili steny pri triedach a terasy na školskom dvore deťom pre radosť … (viac fotiek v galérii)

V knižnici

Ďakujeme pracovníkom Ľubovnianskej knižnice za milé prijatie a príjemne strávený čas …

Rozlúčková párty predškolákov

V NAŠEJ ŠKÔLKE POČUŤ HLAS, ŽE NADIŠIEL TAKÝ ČAS, ČO NÁM DÁVA DO RÚČKY MILÝ KVIETOK ROZLÚČKY. JEHO REČ JE NEVEĽKÁ, VRAVÍ: ZBOHOM POSTIEĽKA, I MALÁ PODUŠKA, ČO ŠEPKALA NÁM…

Športovali Citróniky na ihrisku

V zdravom tele zdravý duch, dýchajte deti čerstvý vzduch! A tak deti z citrónikovej triedy súťažili na ihrisku pri ZŠ Komenského.

Darujte nám 2% z dane

My, ovocníčkovia maličkí,
oslovujeme ockov a mamičky,
2% z daní na náš účet prispieť môžte,
prosíme pekne, pomôžte!!!

Ďakujeme…

Milí priatelia ovocníčkov, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a darujte nám 2% zo svojich daní poukázaním nášmu RZ pri Materskej škole Vsetínska.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • financovanie školských a mimoškolských aktivít detí našej školy
 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

  Postup krokov na poukázanie 2%

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 17.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.pdf
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby údaje o prijímateľovi sú už vyplnené/. Tlačivo Vyhlásenie – (viď príloha) doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa.
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ak spadáte pod daňový úrad v Starej Ľubovni, prineste tieto tlačivá nám a my ich odnesieme za Vás.

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení RZ pri Materskej škole

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Vsetínska 1657/36, 06401 Stará Ľubovňa

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171299

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť na našej web. stránke dostali ste ich aj od triednych učiteliek kliknutím na príslušný názov tlačiva, ktoré si môžete vypísať, stiahnuť a vytlačiť.

Všetkým Vám za Vašu ochotu vopred ďakujeme!!!
Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene.
ĎAKUJEME!!!

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby