Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

ČAROVNÉ VIANOCE 2021

Prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2022! Kolektív a deti MŠ Komenského VIANOCNE VYSTUPENIE MS KOMENSKEHO 2021 STARA LUBOVNA:

Vianočná nálada

Svieť nám stromček jagavý, ozdobený si celý lákavý. Očká Banánikov zažiarili, keď s rodičmi doma ozdôbky vytvorili.

Od Lucie do Vianoc

Na Luciu chodili po priestoroch našej škôlky deti z triedy čerešničiek, ktoré prechádzali po chodbách, kanceláriách a ometali kúty metlami, aby všetko zlé odišlo od nás preč.

Chcem byť zdravý

Chcem byť zdravý, to ja viem, ovocie ja všetko zjem, k tomu dobrú zeleninku, nenechám z nej omrvinku.

Darujte nám 2% z dane

My, ovocníčkovia maličkí,
oslovujeme ockov a mamičky,
2% z daní na náš účet prispieť môžte,
prosíme pekne, pomôžte!!!

Ďakujeme…

Milí priatelia ovocníčkov, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a darujte nám 2% zo svojich daní poukázaním nášmu RZ pri Materskej škole Vsetínska.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • financovanie školských a mimoškolských aktivít detí našej školy
 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

  Postup krokov na poukázanie 2%

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 17.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.pdf
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby údaje o prijímateľovi sú už vyplnené/. Tlačivo Vyhlásenie – (viď príloha) doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa.
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ak spadáte pod daňový úrad v Starej Ľubovni, prineste tieto tlačivá nám a my ich odnesieme za Vás.

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení RZ pri Materskej škole

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Vsetínska 1657/36, 06401 Stará Ľubovňa

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171299

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť na našej web. stránke dostali ste ich aj od triednych učiteliek kliknutím na príslušný názov tlačiva, ktoré si môžete vypísať, stiahnuť a vytlačiť.

Všetkým Vám za Vašu ochotu vopred ďakujeme!!!
Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene.
ĎAKUJEME!!!

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby