Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Hurá, máme sviatok!

Na svete je veľa detí a na všetky slnko svieti … Aj na deti našej materskej školy slniečko svietilo, keď oslavovali sviatok detí. Pri bráne deťom vyčarili úsmev Tanculienka a…

Jahôdky na výlete

Ruksaky na chrbátiky a ide sa na výlet do prírody …. Jahôdky sa vybrali na výlet k rieke Poprad. Najviac sa im na výlete páčilo, keď si mohli vytiahnuť svoje…

MDD u Banánikov

Zvoňte lúčne zvončeky, prvý, druhý, tretí, že k banánikom zavítal sviatok všetkých detí.

Zobraziť všetky triedy

Trieda B4

Banániky

Učebňa: pavilón B prízemie
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 19 žiakov,
z toho 10 chlapcov a 9 dievčat
 • Holovaščenko Lukas
 • Hrebik Slavomír
 • Jendrichovský Dominik
 • Kovalčík Filip
 • Mariančík Maxim
 • Petrus Marián
 • Rešetár Tomáš
 • Rovňák Ondrej
 • Rybovič Štefan
 • Šelesták Damián
 • Bačová Simona
 • Bačová Barbora
 • Dopirjaková Daria
 • Kerpčárová Liliana Viktória
 • Kielbowicz Klaudia
 • Kielbowicz Bianka
 • Murcková Alica
 • Sivoňová Klaudia
 • Tokarčíková Nina