Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Farebný týždeň u Jahôdok

Papier je bielučký, farebné sú farbičky. Žltou kreslím hrušku, modrou zas slivku. Červené sú jabĺčka, zelená je trávička .

Návšteva Ľubovnianskej knižnice

Ďakujeme pracovníkom Ľubovnianskej knižnice za príjemne strávené dopoludnie a pekné divadielko s názvom: „Rozprávka o dopravných značkách“.

Zobraziť všetky triedy

Trieda A1

Jabĺčka

Učebňa: pavilón A poschodie
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 24 žiakov,
z toho 17 chlapcov a 7 dievčat
  • Fába Martin
  • Jankura Matúš
  • Kačur Dominik
  • Kerpčár Sebastian
  • Kičura Juraj
  • Kunák Mateo
  • Kunák Matias
  • Murcko Matej
  • Olejník Jakub
  • Pavlovský Miloš
  • Pristáč Stanislav
  • Simoník Florián
  • Sivulka Samuel
  • Šebro Ján
  • Štupák Juraj
  • Valigurský Patrik
  • Vyšovský Richard
  • Cox Iris Kenzie Helena
  • Jacková Júlia
  • Kyšeľová Bianka
  • Selepová Lara
  • Šeľuková Lilien
  • Šidlovská Barbora
  • Vargová Tereza