Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Celoslovenská súťaž DÚHA

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž je integrálnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu v materských, základných a základných umeleckých školách. I tento rok sa zapojili deti našej MŠ v oblasti výtvarného…

Deň Matiek

Je tu jedna krásna víla, vždy usmievavá, dobrá, milá. Je tu ráno, je tu večer, stráži ťa, aj keď ty spíš, vždy na teba pozor dáva, aj vtedy, keď ju…

Ujo Ľubo

Veľmi sme sa potešili, že po dlhom čase sme u nás v MŠ mohli zase privítať Uja Ľuba s novou aktuálnou rozprávkou “ O neposlušných baciloch“

Projekt ,,Voda nás spája“

Detičky z MŠ Vsetinska sa zapojili do projektu ,,Voda nás spája“. Vytvorili sme tvar domčeka, ako symboliku toho, že voda sa nachádza všade okolo nás, je nevyhnutná pre náš život,…

Zobraziť všetky triedy

Trieda A2

Jahôdky

Učebňa: pavilón A prízemie
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 23 žiakov,
z toho 16 chlapcov a 7 dievčat
 • Fába Martin
 • Imrich Jakub
 • Jankura Matúš
 • Kačur Dominik
 • Kerpčár Sebastian
 • Kičura Juraj
 • Murcko Matej
 • Olejník Jakub
 • Pavlovský Miloš
 • Pristáč Stanislav
 • Simoník Florián
 • Sivulka Samuel
 • Šebro Ján
 • Štupák Juraj
 • Valigurský Patrik
 • Vyšovský Richard
 • Cox Iris Kenzie Helena
 • Jacková Júlia
 • Kyšeľová Bianka
 • Selepová Lara
 • Šeľuková Lilien
 • Šidlovská Barbora
 • Vargová Tereza