Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Naša práca na doma

Takto vyzerajú prvé výsledky našej práce na doma. Tvoríme pomôcky, vytvárame metodické listy, študujeme odbornú literatúru … Vaše pani učiteľky, ktoré na Vás stále myslia …  

Karneval v citrónikovej triede

Keď Gašparko sviatok mal, usporiadal v citrónikovej triede karneval. Nikto v kúte neostal, každý s každým tancoval.

Zobraziť všetky triedy

Trieda C6

Citróniky

Učebňa: pavilón C prízemie
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 23 žiakov,
z toho 11 chlapcov a 12 dievčat
 • Dopirjak Nicolas
 • Dzedzina Jakub
 • Kovaľák Adam
 • Kunák Tobias
 • Pavelčík Adam
 • Pavlovský Matej
 • Pekár Nikolas
 • Varchol Matej
 • Vilček Andrej
 • Vitchenko Mykhailo
 • Webster Luke Sebastian Antony
 • Drabišinová Mia
 • Hanišáková Charlotte
 • Hrebíková Viktória
 • Chudiková Júlia
 • Kačurová Liliana
 • Kaletová Eliška
 • Kollárová Natália
 • Kuzmiaková Agáta
 • Liščinská Alexandra
 • Liščinská Amélia
 • Matoľáková Lenka
 • Murcková Timea