Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Čarovné Vianoce

Nech Vám božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v Novom roku, nech Vás vedie v každom kroku! Tak sme privítali rodičov a…

Vianoce u Citrónikov

Na zelenej jedličke tisíc ozdôb svieti, okolo tej jedličky z citrónikov deti.

Mikuláš

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí Ti k radosti, čižmu plnú sladkostí.

Zobraziť všetky triedy

Trieda C6

Citróniky

Učebňa: pavilón C prízemie
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 23 žiakov,
z toho 11 chlapcov a 12 dievčat
 • Dopirjak Nicolas
 • Dzedzina Jakub
 • Kovaľák Adam
 • Kunák Tobias
 • Pavelčík Adam
 • Pavlovský Matej
 • Pekár Nikolas
 • Varchol Matej
 • Vilček Andrej
 • Vitchenko Mykhailo
 • Webster Luke Sebastian Antony
 • Drabišinová Mia
 • Hanišáková Charlotte
 • Hrebíková Viktória
 • Chudiková Júlia
 • Kačurová Liliana
 • Kaletová Eliška
 • Kollárová Natália
 • Kuzmiaková Agáta
 • Liščinská Alexandra
 • Liščinská Amélia
 • Matoľáková Lenka
 • Murcková Timea