Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Čarovné Vianoce

Zajtra deti čosi bude, zajtra bude veľký deň! Zvony zvonia, hudba hudie, všetka radosť príde sem. Pozývame aj Vás všetkých na našu vianočnú besiedku, kde spolu pookrejeme pri speve vianočných…

Návšteva zubnej lektorky

„Šuchy sem, šuchy tam, zúbky svoje krásne umývam “ – rozprávali Hruštičky pri návšteve zubnej lektorky.

Hry s legom

Pri hre s legom sa Hruštičky učili zábavnou formou pracovať v tíme.

Zobraziť všetky triedy

Trieda C6

Citróniky

Učebňa: pavilón C prízemie
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 23 žiakov,
z toho 11 chlapcov a 12 dievčat
 • Dopirjak Nicolas
 • Dzedzina Jakub
 • Kovaľák Adam
 • Kunák Tobias
 • Pavelčík Adam
 • Pavlovský Matej
 • Pekár Nikolas
 • Varchol Matej
 • Vilček Andrej
 • Vitchenko Mykhailo
 • Webster Luke Sebastian Antony
 • Drabišinová Mia
 • Hanišáková Charlotte
 • Hrebíková Viktória
 • Chudiková Júlia
 • Kačurová Liliana
 • Kaletová Eliška
 • Kollárová Natália
 • Kuzmiaková Agáta
 • Liščinská Alexandra
 • Liščinská Amélia
 • Matoľáková Lenka
 • Murcková Timea