Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Hurá, máme sviatok!

Na svete je veľa detí a na všetky slnko svieti … Aj na deti našej materskej školy slniečko svietilo, keď oslavovali sviatok detí. Pri bráne deťom vyčarili úsmev Tanculienka a…

Jahôdky na výlete

Ruksaky na chrbátiky a ide sa na výlet do prírody …. Jahôdky sa vybrali na výlet k rieke Poprad. Najviac sa im na výlete páčilo, keď si mohli vytiahnuť svoje…

MDD u Banánikov

Zvoňte lúčne zvončeky, prvý, druhý, tretí, že k banánikom zavítal sviatok všetkých detí.

Zobraziť všetky triedy

Trieda C6

Citróniky

Jacková Andrea. Mgr.

triedny učiteľ

Učebňa: pavilón C prízemie
Odbor: predprimárne vzdelávanie
Triedu navštevuje 24 žiakov,
z toho 11 chlapcov a 13 dievčat
 • Dzedzina Jakub
 • Gontkovič Leo
 • Kovaľák Adam
 • Macko Matej
 • Maslík Teo Damián
 • Pavelčík Adam
 • Pavlovský Matej
 • Pekár Nikolas
 • Tešla Dávid
 • Varchol Matej
 • Vitchenko Mykhailo
 • Drabišinová Mia
 • Hanišáková Charlotte
 • Hrebíková Laura
 • Hrebíková Viktória
 • Chudiková Júlia
 • Kaletová Eliška
 • Kollárová Natália
 • Kuzmiaková Agáta
 • Liščinská Alexandra
 • Liščinská Amélia
 • Matoľáková Lenka
 • Pribišová Veronika
 • Romaňáková Nela